Informační systém MU
BALÍK, Stanislav a Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století. Sociální studia. 2013, roč. 10, č. 3, s. 107-131. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století
Název česky Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století
Název anglicky The Changing Positions of Czech Political Parties towards the Relationship between Church and State during the 19th and 20th Centuries
Autoři BALÍK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Otto EIBL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociální studia, 2013, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00066571
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Political parties; state-church cleavage; secularisation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 6. 12. 2013 08:53.
Anotace
Církve a náboženské společnosti byly v evropské historii vždy významným aktérem veřejného prostoru. V české realitě (ať už byly české země součástí jakéhokoli státního útvaru) tomu nebylo jinak. Podoba a intenzita vztahu mezi státním aparátem, resp. politickými aktéry, a církvemi se v závěru 19. a po značnou část 20. století poměrně intenzivně projevovaly v přítomnosti významné politické štěpící linie (cleavage) stát - církev. Tato štěpící linie zásadním způsobem napomáhala utvářet obsah dialogu, který mezi sebou různí političtí aktéři vedli a do značné míry (byť s jiným obsahem a dramaticky nižší intenzitou) vedou i dnes. Cílem tohoto textu je zodpovězení otázky, jak se měnily postoje politických stran působících na území dnešní České republiky ke vztahu církve a státu od doby zrodu moderních politických stran až do roku 2010. Abychom tuto otázku zodpověděli, podrobíme analýze (volební) programové dokumenty relevantních politických stran. Při analýze se zaměříme nejenom na identifikaci ideologických či hodnotových kořenů jednotlivých stran nebo na typy otázek (či problémů), které strany považovaly ve vztahu k církvím za důležité, a jejich řešení, ale i na prostor, který těmto otázkám ve svých programových dokumentech věnovaly. Na základě výsledků analýzy vytvoříme nejenom obraz dynamicky se měnících vztahů mezi různými politickými aktéry, ale vznikne tak i zajímavá sonda "důležitosti" otázek spojovaných s církvemi v rámci jednotlivých dějinných etap vývoje utváření obsahu politiky na území dnešní České republiky (popř. bývalého Československa).
Anotace anglicky
Churches and religious organizations were always major actors in the public sphere in European history. The nature and intensity of the relationship between church and state found expression in the presence of significant political cleavage from the end of the 19th century onwards. The church-state cleavage helped to shape the structure and content of the dialogue among various political actors. Throughout Europe this dialogue continues today albeit with different content and dramatically lower intensity. It is no different in the Czech (Czechoslovak) environment. The aim of this article is to find out how the Czech political parties’ positions towards the relationship between church and state changed during the 20th century (from the birth of modern political parties in the late 19th century until 2010). In order to reply to this question we analyse the relevant political parties’ (electoral) manifestos. First, we identify the core values of the parties, and then we focus on identifying their (ideological) stances on the issue.
Návaznosti
GAP410/12/1435, projekt VaVNázev: Český antiklerikalismus 1848-1948
Investor: Grantová agentura ČR, Český antiklerikalismus 1848-1948
Zobrazeno: 1. 12. 2022 12:02