ZERZOVÁ, Jana. Metody a postupy pro výuku interkulturní komunikace (Methods and Techniques for Teaching Culture). In Eva Polesná. Multikulturně v teorii i praxi. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. p. 83-90. Network of Educators of Foreign Language Teachers. ISBN 978-80-7414-616-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metody a postupy pro výuku interkulturní komunikace
Name in Czech Metody a postupy pro výuku interkulturní komunikace
Name (in English) Methods and Techniques for Teaching Culture
Authors ZERZOVÁ, Jana.
Edition 1. vyd. Ústí nad Labem, Multikulturně v teorii i praxi, p. 83-90, 8 pp. Network of Educators of Foreign Language Teachers, 2013.
Publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7414-616-9
Keywords (in Czech) critical incidents; culture clusters; culture capsules; cultural islands; culture assimilators; interkulturní komunikační kompetence; metody výuky interkulturní komunikace
Keywords in English critical incidents; culture clusters; culture capsules; cultural islands; culture assimilators; intercultural communicative competence; methods of teaching intercultural communication;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D., učo 79615. Changed: 25. 3. 2014 13:23.
Abstract
Cílem kapitoly je představení vybraných výukových metod vhodných k rozvíjení interkulturního povědomí žáků a jejich interkulturní komunikační kompetence a základních východisek pro plánování této výuky.
Abstract (in English)
The aim of this chapter is to introduce selected teaching methods suitable for developing pupils' cultural awareness and their intercultural communicative competence and the main starting points for planning teaching these.
Links
CZ.1.07/2.4.00/31.0074, interní kód MUName: Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT (Acronym: NEFLT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:31