KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum
Název anglicky Inclusive Education in the Czech primary school: theory, practice, research
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, 207 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070424
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6527-7
Klíčová slova česky kvalita školy, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní škola; hodnoty školy; principy inkluze; podmínky inkluzivního vzdělávání
Klíčová slova anglicky quality of school; inclusive education; inclusive school; school values; principles of inclusion; the conditions of inclusive education
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 1. 2014 11:13.
Anotace
Práce se zabývá pojetím inkluze v teorii i praxi prvního stupně základních škol. Autorka v ní předkládá teoretické koncepty inkluzivního vzdělávání, edukačních podmínek a strategií ve vztahu ke kvalitě školy.Výsledkem teoretické, obsahové analýzy a empirického výzkumu je model Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí a systém podpory žáků inkluzivní školy s kritérii posuzujícími kvalitu inkluze v praxi. Na analýzu podmínek inkluzivního vzdělávání navazuje kvalitativní empirické šetření, formou případové studie, jehož záměrem je porozumět pojetí inkluze na prvním stupni vybrané základní školy.
Anotace anglicky
The paper deals with the concept of inclusion in the theory and practice of the primary schools. The author presents theoretical concepts of inclusive education, educational conditions and strategies in relation to the quality of school. The result of the theoretical, content analysis and empiric research is model of The quality of the inclusive school in relation to context factors and the system of student support of an inclusive school with the criteria assessing the quality of inclusion in practice. The analysis of the conditions of inclusive education is followed by qualitative empirical research in the form of a case study. The aim is to get an insight into the concept of inclusion of a chosen primary school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2021 17:45