NOVÁKOVÁ, Zuzana and Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd (Practicals in Physiology and Neuroscience). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktická cvičení z fyziologie a neurověd
Name (in English) Practicals in Physiology and Neuroscience
Authors NOVÁKOVÁ, Zuzana and Robert ROMAN.
Edition 1. vyd. Brno, 152 s. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 9788021063723
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 26/10/2020 04:53.
Abstract
Skripta Praktická cvičení z fyziologie a neurověd jsou určena studentům pregraduálního studia medicíny, oborů všeobecné a zubní lékařství. Seznamují studenty s metodikami měření fyziologických funkcí organismu, se základními principy a pracovními postupy měřicích přístrojů užívaných v klinické praxi. Zahrnují přehled prováděných úkolů v rámci výuky praktických cvičení z fyziologie. Jsou vhodným doplňkem i pro studenty nelékařských oborů se zájmem o předkládanou problematiku.
Abstract (in English)
Practicals in Physiology and Neuroscience were written for pregradual medical students, for the branch of general medicine and dentistry. To these students they are presenting the way of measuring the physiological functions of our organism, as well as the principles and working protocols of the measuring machines that are beign used in clinical praxis. All the practical exercises performed during the practicals are involved in this book. They also obtain useful information for the students of bachelor studies.
PrintDisplayed: 19/1/2021 09:12