PŘIBYLOVÁ, Irena. How to enjoy more and more pages of poetry. Brno: Dpt. of English language and Literature, FE MU, Poříčí 7, Brno, 2013. s. 18-20, 6 s. The Messenger, vol. 13, number 1. ISSN 1214-6676.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název How to enjoy more and more pages of poetry
Název česky Jak se těšit z dalších stránek poezie
Autoři PŘIBYLOVÁ, Irena.
Vydání Brno, od s. 18-20, 6 s. The Messenger, vol. 13, number 1, 2013.
Nakladatel Dpt. of English language and Literature, FE MU, Poříčí 7, Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISSN 1214-6676
Klíčová slova česky poezie;román ve verších; mládí čtenáři; současnost; britská literatura;americká literatura
Klíčová slova anglicky poetry; young readers; novel in verse;the present; British literature;American literature
Změnil Změnila: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D., učo 26918. Změněno: 9. 12. 2013 10:37.
Anotace
The article introduces contemporary poetry for young readers in English and stresses its qualities: creativity, playfulness, focus on ethnic and gender issues and features, and new forms of poetry such as novel in verse
Anotace česky
Článek komentuje současnou poezii pro mládež v anglicky mluvících zemích a upozorňuje na její rysy: tvořivost, hravost, zaměření na etnické a genderové problémy, dále nové formy, jako např. romány pro mládež ve verších
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:01