POSPÍŠIL, Zdeněk. Shape of a Travelling Wave in a Time-Discrete Reaction-Diffusion Equation. Adv. Dynam. Systems. Appl. 2013, vol. 8, No 2, p. 295-302. ISSN 0973-5321.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Shape of a Travelling Wave in a Time-Discrete Reaction-Diffusion Equation
Name in Czech Tvar putující vlny v rovnici reakce-difúze s diskrétní časovou proměnnou
Authors POSPÍŠIL, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Adv. Dynam. Systems. Appl. 2013, 0973-5321.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher India
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00066579
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Putující vlna; tvar čela vlny; integrodiferenční rovnice; prostorové rozložení populace
Keywords in English Travelling waves; wavefront shape; integrodifference equations; spatial distribution of population
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., učo 707. Changed: 23. 1. 2014 17:14.
Abstract
The aim of this work is to study travelling wavefronts in a discrete-time integrodifference equation with a particular top-hat kernel. An approximation of the wavefront shape by a difference equation solution is presented.
Abstract (in Czech)
V práci je uvedana jedna z možností, jak určit tvar čela putující vlny, která vzniká jako řešení integrodiferenční rovnice s obdélníkovým jádrem. Tvar čela vlny je aproximován řešením jisté diferenční rovnice.
Links
GAP201/10/1032, research and development projectName: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Acronym: Difrov)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:11