SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Ondřej ZOBAČ a Joonho LEE. Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: Elsevier Science, 2014, roč. 45, June, s. 33-39. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2013.11.004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment
Název česky Fázový diagram nanoslitiny Cu-Ni - Predikce a experiment
Autoři SOPOUŠEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, domácí), Jiří PINKAS (203 Česká republika, domácí), Pavel BROŽ (203 Česká republika, domácí), Jiří BURŠÍK (203 Česká republika), Aleš STÝSKALÍK (203 Česká republika, domácí), David ŠKODA (203 Česká republika, domácí), Ondřej ZOBAČ (203 Česká republika, domácí) a Joonho LEE (410 Korejská republika).
Vydání CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD, Elsevier Science, 2014, 0364-5916.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.370
Kód RIV RIV/00216224:14740/14:00074841
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2013.11.004
UT WoS 000337880600004
Klíčová slova česky nanoslitina; fázový diagram; termodynamické modelování; charakterizace; povrchová energie
Klíčová slova anglicky nanoalloy; phase diagram;thermodynamic modeling;characterization;surface energy
Štítky CALPHAD nanoalloy, kontrola MP, podil, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 16. 3. 2015 09:57.
Anotace
The Cu-Ni nanoalloy phase diagram respecting the nanoparticle size as an extra variable was calculated by the CALPHAD method. The samples of the Cu-Ni nanoalloys were prepared by the solvothermal synthesis from metal precursors. The samples were characterized by means of dynamic light scattering (DLS), infrared spectroscopy (IR), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP/OES), transmission electron microscopy (TEM, HRTEM), and differential scanning calorimetry (DSC). The nanoparticle size, chemical composition, and Cu-Ni nanoparticles melting temperature depression were obtained. The experimental temperatures of melting of nanoparticles were in good agreement with the theoretical CALPHAD predictions considering surface energy.
Anotace česky
Fázový diagram nanoslitiny Cu-Ni respektující velikost nanočástic jako další proměnné byl vypočten metodou CALPHAD. Vzorky Cu-Ni nanoslitin byly připraveny solvotermální syntézou z prekurzorů kovů. Tyto vzorky byly charakterizovány pomocí dynamického rozptylu světla (DLS), infračervené spektroskopie (IR) s indukčně vázanou plazmou a optickou emisní spektroskopií (ICP / OES), transmisní elektronovou mikroskopií (TEM, HRTEM) a diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC). Velikost nanočástic, chemické složení a Cu-Ni deprese teploty tání nanočástic byly získány experimentálně a v dobré shodě s teoretickou předpovědí metodou CALPHAD s uvážením povrchové energie nanočástic.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
LD11046, projekt VaVNázev: Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření. (Akronym: PHADINANOAL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf   Verze souboru Sopoušek, J. 28. 4. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf?info
Vloženo
Po 28. 4. 2014 12:07, prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D., učo 211138
  • osoba Mgr. David Škoda, Ph.D., učo 211239
  • osoba prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405
  • osoba prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., učo 2619
  • osoba Mgr. Ondřej Zobač, Ph.D., učo 270259
  • osoba Martina Prášilová, učo 342282
  • osoba RNDr. Jiří Buršík, DSc., učo 54857
  • osoba prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627
  • osoba doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857
Atributy
 

CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
54a1724c6a84d3fef1b7c6239a4bbe37
Vloženo
Po 28. 4. 2014 12:07

CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1135969/CuNo_NPs__Sopousek_a_kol_CALPHAD_final_off_print.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
30,5 KB
Hash md5
26e15536939359ccc682c8f971fa1461
Vloženo
Po 28. 4. 2014 12:07
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 06:58