KOĎOUSKOVÁ, Hedvika. Čínská „plynová politika“ vůči Rusku a Turkmenistánu v letech 2001–2012 (Chinese “Gas Policy” towards Russia and Turkmenistan, 2001–2012). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, vol. 48, No 4, p. 46-66. ISSN 0323-1844.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Čínská „plynová politika“ vůči Rusku a Turkmenistánu v letech 2001–2012
Name (in English) Chinese “Gas Policy” towards Russia and Turkmenistan, 2001–2012
Authors KOĎOUSKOVÁ, Hedvika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2013, 0323-1844.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00070454
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Čína; energetická politika; zemní plyn; strategický přístup k energetické bezpečnosti; státo-centrický realismus; Rusko; Turkmenistán
Keywords in English China; energy policy; natural gas; strategic approach; state-centric realism; Russia; Turkmenistan
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D., učo 103008. Changed: 10/12/2013 11:37.
Abstract
Ambicí článku je zachytit charakteristické rysy energetické politiky Číny vůči nejvýznamnějším producentům zemního plynu v jejím okolí. Využívá analytické perspektivy strategického přístupu k energetické bezpečnosti a státocentrického realismu coby vodítek pro práci s případy čínsko-ruských a čínsko-turkmenských vztahů na pozadí energetické bezpečnosti. Dochází k závěru, že se čínská energetická politika vůči jmenovaným producentům ke zvoleným analytickým perspektivám výrazně přibližuje a že se zemní plyn stává významnou součástí strategických úvah politického vedení Číny. Uvedený závěr však platí pro Turkmenistán a méně pro Rusko, kde se obě strany prozatím míjejí v dosažení vzájemné komplementarity a kde tržní stránka převládá nad strategickými zájmy Pekingu.
Abstract (in English)
The ambition of the paper is to analyze the major characteristics of the Chinese energy policy towards the most important producers of natural gas in China’s neighborhood. The analytical perspectives of a strategic approach to energy security and state-centric realism are used to work with case studies of Sino-Russian and Sino-Turkmen relations from the energy security perspective. The paper concludes that China’s energy policy towards the given producers in Russia and Turkmenistan comes significantly close to the selected analytical perspectives and that natural gas has become an important part of the strategic considerations of the Chinese political leadership. This conclusion, however, applies more to Turkmenistan and less to Russia, as in the case of the Sino-Russian relations, both parties fail to achieve a mutual complementarity, and economic thinking prevails over Beijing’s strategic interests.
PrintDisplayed: 26/9/2021 04:31