MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poznámky ke studiím nových médií
Název anglicky Notes on new media studies
Autoři MACEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 200 s. 2013.
Nakladatel Masarykova Univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00066596
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-6476-8
Klíčová slova česky studia nových médií; mediální studia; digitální média; teorie strukturace
Klíčová slova anglicky new media studies; media studies; new media; digital media; theory of structuration
Štítky media, media studies, Munipress, munipress-propagace, New Media, new media studies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 13:56.
Anotace
Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu společenskovědní výzkum a teoretickou reflexi takzvaných nových médií. Text shrnuje historické a epistemologické kořeny studií nových médií a jejich vývoj a následně formuluje teoretický koncept nových médií. Tento koncept má podobu třídimenzionálního modelu odvozeného z Giddensovy teorie strukturace, přičemž tři jeho dimenze zahrnují užití nových médií (jednání) a technotextuální artefakt a kontexty (coby formy struktur). Koncept by měl sloužit jako neredukcionistický výkladový rámec umožňující teoreticky ukotvenou celostní analýzu nových médií jako komplexního fenoménu utvářeného na úrovních artefaktu, sociálního jednání a každodenních kontextů i širšího kulturního, politického a ekonomického milieu.
Anotace anglicky
The book deals with new media studies – a wide, interdisciplinary meta-field of studies focused on social theory and research of what is commonly referred to as new media. A central goal of the book is to summarize historical and epistemological roots and developments of the meta-field and, consequently, to formulate a theoretically based concept of new media. The concept is conceived as a three-dimensional model derived from Anthony Giddens’ theory of structuration. The three mutually constitutive dimensions of the model include uses of new media (agency), and a techno-textual object and contexts (both playing roles of structures). Such notion of new media should serve as a non-reductionist explanatory framework enabling a theoretically settled, and holistic empirical analysis of new media as complex phenomena constituted on levels of object, social action and wider everyday contexts as well as cultural, political and economical milieu.
Návaznosti
GP13-15684P, projekt VaVNázev: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Grantová agentura ČR, Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
macek_poznamky_inter_2013.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Macek, J. 2. 9. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf?info
Vloženo
Út 2. 9. 2014 16:03, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
Atributy
 

macek_poznamky_inter_2013.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,1 MB
Hash md5
34a3019a3fa31701c7ddd34fd0d196e7
Vloženo
Út 2. 9. 2014 16:03

macek_poznamky_inter_2013.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136249/macek_poznamky_inter_2013.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
533,6 KB
Hash md5
a474cf310ea8beafdefb2223721f0229
Vloženo
Út 2. 9. 2014 16:16
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 14:20