CS

Poznámky ke studiím nových médií

MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií (Notes on new media studies). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 pp. ISBN 978-80-210-6476-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznámky ke studiím nových médií
Name (in English) Notes on new media studies
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 200 pp. 2013.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066596
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6476-8
Keywords (in Czech) studia nových médií; mediální studia; digitální média; teorie strukturace
Keywords in English new media studies; media studies; new media; digital media; theory of structuration
Tags media, media studies, Munipress, munipress-propagace, New Media, new media studies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 10/4/2014 13:56.
Abstract
Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu společenskovědní výzkum a teoretickou reflexi takzvaných nových médií. Text shrnuje historické a epistemologické kořeny studií nových médií a jejich vývoj a následně formuluje teoretický koncept nových médií. Tento koncept má podobu třídimenzionálního modelu odvozeného z Giddensovy teorie strukturace, přičemž tři jeho dimenze zahrnují užití nových médií (jednání) a technotextuální artefakt a kontexty (coby formy struktur). Koncept by měl sloužit jako neredukcionistický výkladový rámec umožňující teoreticky ukotvenou celostní analýzu nových médií jako komplexního fenoménu utvářeného na úrovních artefaktu, sociálního jednání a každodenních kontextů i širšího kulturního, politického a ekonomického milieu.
Abstract (in English)
The book deals with new media studies – a wide, interdisciplinary meta-field of studies focused on social theory and research of what is commonly referred to as new media. A central goal of the book is to summarize historical and epistemological roots and developments of the meta-field and, consequently, to formulate a theoretically based concept of new media. The concept is conceived as a three-dimensional model derived from Anthony Giddens’ theory of structuration. The three mutually constitutive dimensions of the model include uses of new media (agency), and a techno-textual object and contexts (both playing roles of structures). Such notion of new media should serve as a non-reductionist explanatory framework enabling a theoretically settled, and holistic empirical analysis of new media as complex phenomena constituted on levels of object, social action and wider everyday contexts as well as cultural, political and economical milieu.
Links
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1136249 /1 Macek, J. 12. 12. 2013

Properties

Name
1136249
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1136249/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1136249/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1136249/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1136249/?info
Uploaded/Created
Thu 12. 12. 2013 11:50, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
Attributes
 
macek_poznamky_inter_2013.pdf Licence Creative Commons  File version Macek, J. 2. 9. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 2. 9. 2014 16:03, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
Attributes
 

macek_poznamky_inter_2013.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,1 MB
Hash md5
34a3019a3fa31701c7ddd34fd0d196e7
Uploaded/Created
Tue 2. 9. 2014 16:03

macek_poznamky_inter_2013.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/repo/1136249/macek_poznamky_inter_2013.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
533,6 KB
Hash md5
a474cf310ea8beafdefb2223721f0229
Uploaded/Created
Tue 2. 9. 2014 16:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/2/2019 00:13

Other applications