DRESLEROVÁ, Gabriela, Mária HAJNALOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Subsistenční strategie raně středověkých populací v dolním Podyjí. Archeozoologické a archeobotanické vyhodnocení nálezů z výzkumu Kostice – Zadní hrúd (2009–2011). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 825-850. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subsistenční strategie raně středověkých populací v dolním Podyjí. Archeozoologické a archeobotanické vyhodnocení nálezů z výzkumu Kostice – Zadní hrúd (2009–2011)
Název anglicky The subsistence strategies of the early medieval population in the lower Dyje River region An archaeozoological and archaeobotanical evaluation of finds from the excavation in Kostice – Zadní hrúd (2009–2011)
Autoři DRESLEROVÁ, Gabriela (203 Česká republika, domácí), Mária HAJNALOVÁ (703 Slovensko) a Jiří MACHÁČEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2013, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066597
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000334967800006
Klíčová slova česky archeobotanika; archeozoologie; raný středověk; Velká Morava; subsistence
Klíčová slova anglicky archaeobotany; archaeozoology; Early Middel Ages; Great Moravia; subsistence
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 13. 10. 2015 13:45.
Anotace
Článek seznamuje s vyhodnocením archeobotanických a archeozoologických vzorků z výzkumu v Kosticích – Zadním hrúdu (okr. Břeclav), realizovaného v letech 2009–2011. Přispívá k řešení otázek spojených se subsistenční strategií společnosti v období od 6. do počátku 13. stol. v oblasti dolního Podyjí (Česká republika). Zaznamenaný trend podporuje archeologický obraz osady, která v době Velké Moravy (9. stol.) tvořila subsistenční zázemí blízkého centra na Pohansku u Břeclavi. Po propadu způsobeném kolapsem velkomoravské společnosti (10. stol.) zde došlo k revitalizaci a následnému boomu celého sídlištního komplexu. V mladohradištním období (11. až 12. stol.), kdy zde vzniká centrální lokalita druhého řádu (trhová ves),produkuje sídliště poměrné široké spektrum plodin i kvalitní maso pro sebe, a možná i pro nedaleké právní centrum v přemyslovské Břeclavi.
Anotace anglicky
The article presents the evaluation of archaeobotanical and archaeozoological samples from the excavation in Kostice – Zadní hrúd (Břeclav distr.) conducted in 2009–2011. The work helps answer questions connected with the subsistence strategies of society in the period between the 6th century and the beginning of the 13th century in the lower Dyje River region of the Czech Republic. The recorded trend supports the archaeological image of a settlement that was part of the subsistence hinterland of the nearby centre at Pohansko near Břeclav during the period of Great Moravia in the 9th century. The decline caused by the collapse of Great Moravian society in the 10th century was followed by a revitalisation and subsequent boom in the entire settlement complex. In the Late Hillfort period (10th to 12th century), which saw the creation of a secondary location (market village), the settlement produced a relatively wide spectrum of crops and quality meat for its own needs and possibly also for the nearby administrative centre in Přemyslid Břeclav.
Návaznosti
GAP405/12/0111, projekt VaVNázev: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Macháček, J. 12. 12. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf?info
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:44, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Gabriela Dreslerová, Ph.D., učo 13952
  • osoba prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
  • osoba doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., učo 203489
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Gabriela Dreslerová, Ph.D., učo 13952
  • osoba prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
  • osoba doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., učo 203489
Atributy
 

g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,6 MB
Hash md5
bbd5c2a8bd5fdf49b660b21df7c42fd7
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:44

g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136251/g.Dres.-Hajn.-Mach._825-850.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
71,9 KB
Hash md5
9e022dde24b1fd7fa233f078db9d49fb
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:46
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 2. 2023 22:31