MACHÁČEK, Jiří a Martin WIHODA. Dolní Podyjí mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologicko-historická interpretace výsledků interdisciplinárního výzkumu z let 2007–2012. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 878-894. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dolní Podyjí mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologicko-historická interpretace výsledků interdisciplinárního výzkumu z let 2007–2012
Název anglicky The lower Dyje (Thaya) River region between the periods of Great Moravia and Přemyslid Moravia. An archaeological-historical interpretation of the results of interdisciplinary research from 2007–2012
Autoři MACHÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin WIHODA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR, 2013, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066598
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000334967800009
Klíčová slova česky raný středověk; Velká Morava; kolaps; Pohansko; dálkový obchod
Klíčová slova anglicky Early Middle Ages; Great Moravia; collapse; Pohansko; long-distance trade
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 13. 10. 2015 13:43.
Anotace
Příspěvek je souhrnnou archeologicko-historickou interpretací výsledků interdisciplinárních výzkumů,které proběhly v letech 2007–2012 v prostoru dolního Podyjí (Česká republika). Tato oblast patřila v 9. stol.k jádru tzv. Velké Moravy – raně středověké "říše", jež v době svého největšího rozkvětu politicky a kulturně ovládala nejen dnešní Moravu a Slovensko, ale významně ovlivňovala celou středovýchodní Evropu. Velká Morava zanikla náhle na začátku 10. století. Článek se snaží zodpovědět na otázku, zda byl tento kolaps tak fatální, jak se dosud předpokládalo, jak na onu katastrofu reagovaly široké vrstvy obyvatelstva,jak vývoj ovlivnil sídlištní strukturu a kdy došlo k opětovné regeneraci společnosti.
Anotace anglicky
The article presents a comprehensive archaeological-historical interpretation of the results of interdisciplinary research conducted in the lower Dyje (Thaya) River region in the Czech Republic in 2007–2012. In the ninth century this area belonged to the core of Great Moravia, an early medieval "empire" which at its peak not only enjoyed political and cultural control over today's Moravia and Slovakia, but also significantly influenced the whole of central eastern Europe. Great Moravia collapsed suddenly at the beginning of the tenth century. The article attempts to clarify whether this collapse was as fatal as has been thought, how broad classes of the population reacted to this catastrophe, how development influenced the settlement structure and when the regeneration of society occurred.
Návaznosti
GAP405/12/0111, projekt VaVNázev: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Machacek-Wihoda_878-894.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Macháček, J. 12. 12. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.pdf?info
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:51, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
  • osoba prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., učo 2161
Atributy
 

Machacek-Wihoda_878-894.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
142,5 KB
Hash md5
3e06a951c8774d1785faa9a55c810f91
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:51

Machacek-Wihoda_878-894.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136253/Machacek-Wihoda_878-894.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
67,5 KB
Hash md5
fc716dc64e32071d3d2a33fbc3b0efa4
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:52
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 6. 2022 18:38