HAVLÍK, Vratislav. Města jako partner v procesu vládnutí. Případ českých a německých měst (Cities as Partner of Governance Process. Example of Czech and German Cities). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 167 pp. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Města jako partner v procesu vládnutí. Případ českých a německých měst
Name (in English) Cities as Partner of Governance Process. Example of Czech and German Cities
Authors HAVLÍK, Vratislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 167 pp. Monografie, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066605
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6544-4
Keywords (in Czech) česká města; německá města; evropeizace; víceúrovňové vládnutí; federalismus
Keywords in English Czech cities; German cities; europeanization; multilevel governance; federalism
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Alena Rokosová, učo 107259. Changed: 17/2/2014 14:37.
Abstract
Kniha se zabývá problematikou podílu měst na tvorbě evropské politiky. Práce se zaměřuje na regionální politiku, neboť právě na jejím příkladu bylo v 90. letech poprvé víceúrovňové vládnutí popsáno. Na příkladu českých a německých měst zodpovídá otázku, jaké faktory ovlivňují podíl českých a německých měst na víceúrovňovém vládnutí regionální politiky EU. Práce využívá především konceptů evropeizace a víceúrovňového vládnutí, dále též konceptu paradiplomacie. Hlavním cílem práce je hledat právě ty nezávislé proměnné, které ovlivňují zapojování českých a německých měst do vládnutí. Vedlejším cílem je hledat případný průnik konceptů evropeizace a víceúrovňového vládnutí a eventuelně stanovit hypotézu pro další výzkumy.
Abstract (in English)
This monograph is an attempt to offer a deeper understanding of the process of multilevel governance and the formation of regional policy, with a focus on major Czech and German cities. Current literature has frequently identified this type of “large” city as being a specific type of actor in the context of the processes of increased European integration. The book has been laid out as a comparative study of the processes, phenomena, and challenges which Czech and German cities face in light of one of the most consequential areas of EU policy – that of economic and social cohesion, which the EU refers to as “Regional Policy.” The specific objective was to use a comparison of two quite different cases to identify independent variables which cause differences in the quality of participation of cities in multilevel governance. In accordance with this, we present the following research question: Which factors influence the participation of Czech and German cities in the multilevel governance of EU Regional Policy? In light of the existing literature in this field, some possible variables were identified, demonstrating a strong probability of intervention; these became the basis for the formation of various supporting research questions which were constructed to find answers to the main research question above.
Links
GA13-24657S, research and development projectName: Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 4/4/2020 14:48