PRZYBYLSKI, Michal. Odraz zániku multikulturního světa podolských a volyňských měst ve formální struktuře románů Leopolda Buczkowského (The reflection of the demise of multiethnic and multicultural world of the towns of Podolia and Volhynia in the formal structure of Leopold Buczkowski’s novels). In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 135-144. ISBN 978-80-210-6569-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odraz zániku multikulturního světa podolských a volyňských měst ve formální struktuře románů Leopolda Buczkowského
Name (in English) The reflection of the demise of multiethnic and multicultural world of the towns of Podolia and Volhynia in the formal structure of Leopold Buczkowski’s novels
Authors PRZYBYLSKI, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích, p. 135-144, 10 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00070527
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6569-7
Keywords in English Polish literature; Polish post-war prose; Leopold Buczkowski; compositional technique; Eastern Borderlands
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Stanislav Oplatek, učo 108957. Changed: 17. 4. 2014 14:17.
Abstract
Kapitola se věnuje specifikům prozaické tvorby polského spisovatele Leopolda Buczkowského (1905–1989), kterého můžeme zejména z hlediska formy považovat za významného a ojedinělého experimentátora v kontextu polské literatury čtyřicátých a padesátých let 20. století. Na příkladech jeho románů Wertepy, Czarny potok a Dorycki krużganek jsou ilustrovány charakteristické rysy jeho kompozičního postupu: postupné rozbíjení času a narace až k téměř naprosté destrukci syžetu. Tento přístup měl být odrazem chaosu světa, ztráty kořenů a záhuby mnohonárodnostního a multikulturního společenství měst a městeček na Podolí a Volyni a v celém prostoru tzv. Kresů, čili bývalého polského východního pohraničí, kde se po staletí prolínaly tradice ukrajinské, polské a židovské.
Abstract (in English)
In the chapter Michal Przybylski discusses distinctive traits of the prose works of Leopold Buczkowski (1905–1989), a Polish author who can be considered significant in the context of the Polish literature of the 1940s and 1950s, especially for his unique experiments with form. Using examples from the novels Wertepy, Czarny potok, and Dorycki krużganek, Przybylski illustrates typical traits of Buczkowski’s compositional technique: his gradual dissolution of time and narration, leading up to an almost total destruction of narrative structure. This approach was meant to reflect the chaos of the world, people’s loss of their roots, and the demise of multiethnic and multicultural society in the cities and towns of Podolia and Volhynia, as well as in the entire area of the so-called Kresy, or Eastern Borderlands, where Ukrainian, Polish and Jewish traditions had until then intermingled for entire centuries.
Links
MUNI/A/0872/2012, interní kód MUName: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Acronym: KONTR)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:17