VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Analysis of Teachers’ Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education. In Hatice Ferhan Odabasi. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 820-824. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.286.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of Teachers’ Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education
Název česky Analýza učitelových subjektivních teorií o biofilně orientovaném vzdělávání
Autoři VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Amsterdam, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93, od s. 820-824, 5 s. 2013.
Nakladatel Elsevier
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00074855
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISSN 1877-0428
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.286
UT WoS 000342763100143
Klíčová slova česky Biofilní orientace vzdělávání; učitel; subjektivní teorie; výzkum
Klíčová slova anglicky Biophiled orientation of education; teacher; subjective theory; research
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 3. 2015 09:37.
Anotace
This paper deals with the subjective theories of a teacher and his degree of inclination to biophiled concept of education. In a broader sense, it is focused on the teacher's understanding and thinking about man and his place in the world. The paper defines the theoretical framework, presents research from which we draw and describes the research methodology focused on the mentioned issue. Also, we present the criteria of biophiled orientation of education. The conclusion is devoted to the research results which showed to the teacher's biophiled orientation of education.
Anotace česky
Tento příspěvek se zabývá subjektivními teoriemi učitele a jeho mírou inklinace k biofilní koncepci vzdělávání. V širším slova smyslu je zaměřen na učitelovo chápání a přemýšlení o člověku a jeho postavení ve světě. V příspěvku jsou definovány teoretická východiska, dále výzkumy, ze kterých autorka vychází a je zde rovněž popsána metodologie výzkumného šetření se zaměřením na řešenou problematiku. Zároveň jsou prezentována kritéria biofilní koncepce vzdělávání. Závěr příspěvku je věnován výsledkům výzkumu, které ukázaly na učitelovu biofilní orientaci vzdělávání.
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 02:16