VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Analysis of Teachers’ Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education. In Hatice Ferhan Odabasi. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Amsterdam: Elsevier, 2013. p. 820-824. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.286.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analysis of Teachers’ Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education
Name in Czech Analýza učitelových subjektivních teorií o biofilně orientovaném vzdělávání
Authors VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Amsterdam, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93, p. 820-824, 5 pp. 2013.
Publisher Elsevier
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00074855
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1877-0428
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.286
UT WoS 000342763100143
Keywords (in Czech) Biofilní orientace vzdělávání; učitel; subjektivní teorie; výzkum
Keywords in English Biophiled orientation of education; teacher; subjective theory; research
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 26. 3. 2015 09:37.
Abstract
This paper deals with the subjective theories of a teacher and his degree of inclination to biophiled concept of education. In a broader sense, it is focused on the teacher's understanding and thinking about man and his place in the world. The paper defines the theoretical framework, presents research from which we draw and describes the research methodology focused on the mentioned issue. Also, we present the criteria of biophiled orientation of education. The conclusion is devoted to the research results which showed to the teacher's biophiled orientation of education.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zabývá subjektivními teoriemi učitele a jeho mírou inklinace k biofilní koncepci vzdělávání. V širším slova smyslu je zaměřen na učitelovo chápání a přemýšlení o člověku a jeho postavení ve světě. V příspěvku jsou definovány teoretická východiska, dále výzkumy, ze kterých autorka vychází a je zde rovněž popsána metodologie výzkumného šetření se zaměřením na řešenou problematiku. Zároveň jsou prezentována kritéria biofilní koncepce vzdělávání. Závěr příspěvku je věnován výsledkům výzkumu, které ukázaly na učitelovu biofilní orientaci vzdělávání.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:36