ŠAUR, Josef. Z dějin moskevské samosprávy (Boris N. Čičerin) (On the History of the City Administration in Moscow (Boris N. Chicherin)). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 73-82, 10 pp. ISBN 978-80-210-6569-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Z dějin moskevské samosprávy (Boris N. Čičerin)
Name (in English) On the History of the City Administration in Moscow (Boris N. Chicherin)
Authors ŠAUR, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích, p. 73-82, 10 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00070613
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6569-7
Keywords (in Czech) Rusko; městská samospráva; město; B. N. Čičerin
Keywords in English Russia; city administration; town; B. N. Chicherin
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Stanislav Oplatek, učo 108957. Changed: 17/4/2014 14:18.
Abstract
V kapitole o dějinách městské samosprávy v Moskvě Josef Šaur stručně vylíčil vývoj správy měst v Rusku. Ta na rozdíl od těch evropských nebyla vymezena specifickými privilegii a autonomiemi, ale po většinu dějin plnila úlohu administrativního a vojenského centra. Městská samospráva byla poprvé v předrevolučním Rusku zavedena na konci 18. století a vrcholu dosáhla za vlády Alexandra II. K jejím charakteristickým znakům patřil i přísný dozor státních orgánů a jejich vměšování do vnitřních záležitostí měst. To dobře ilustruje příklad B. N. Čičerina, který se po celou dobu výkonu svého mandátu snažil obhajovat nezávislost volené funkce starosty. Jeho veřejná vystoupení byla opakovaně kritizována a stala se příčinou jeho odvolání, přestože při správě Moskvy dosáhl mnoha úspěchů.
Abstract (in English)
In his chapter on the history of the city administration in Moscow, Josef Šaur briefly describes the development of city administrations in Russia. Unlike those in Europe, they did not have defined privileges and autonomy, but for most of history, they played the role of administrative and military centers. Urban administrations were first introduced in pre-revolutionary Russia at the end of the 18th century, and they reached their peak under Alexander II. They are characterized by strict supervision from state authorities, who also interfered in cities’ internal matters. This is well illustrated by the example of Boris Chicherin, who tried throughout his mandate to defend the independence of the mayoral function. His public appearances were repeatedly criticized and became the cause of his removal from office despite his many successes in the administration of Moscow.
Links
MUNI/A/0872/2012, internal MU codeName: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Acronym: KONTR)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1137501 /1 Šaur, J. 18. 12. 2013

Properties

Name
1137501
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1137501/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1137501/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1137501/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1137501/?info
Uploaded/Created
Wed 18. 12. 2013 18:20, Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Stanislav Oplatek, učo 108957
  • a concrete person Mgr. Josef Šaur, Ph.D., učo 65080
Attributes
 
Specificky-clanek-saur.docx   File version Šaur, J. 18. 12. 2013

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Stanislav Oplatek, učo 108957
  • a concrete person Mgr. Josef Šaur, Ph.D., učo 65080
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 22/10/2019 08:09