ŠIBOR, Jiří a Petr PTÁČEK. Ochrana zdraví při práci. In Workplace Health and Safety. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6485-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ochrana zdraví při práci
Název anglicky Workplace Health and Safety
Autoři ŠIBOR, Jiří a Petr PTÁČEK.
Vydání 1. vyd. Brno, Workplace Health and Safety, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6485-0
Klíčová slova česky bezpečnost práce; ochrana zdraví; prevence
Klíčová slova anglicky safety, health protection, prevention
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., učo 23751. Změněno: 19. 2. 2014 10:54.
Anotace
Skripta jsou určena pro potřeby studentů oboru učitelství praktického vyučování a shrnují problematiku hygieny práce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti Obsahují podrobný rozbor problematiky.
Anotace anglicky
Textbooks are designed to meet the needs of students of Teacher Education and summarize the issues of occupational hygiene and safety and health at work contains a detailed analysis of the problems.
VytisknoutZobrazeno: 7. 5. 2021 16:28