LORENZ, Michal. Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity. Inflow: information journal. 2013, roč. 1, č. 9, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1802-9736.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity.
Název česky Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity.
Název anglicky Information Science - Retrospective Hindsight I. On Formation of Librarian Identity.
Autoři LORENZ, Michal.
Vydání Inflow: information journal, 2013, 1802-9736.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Historia Literaria, knihověda, knihovní věda, vývoj vzdělávání informačních pracovníků
Klíčová slova anglicky Historia Literaria, Bibliology, Library Science, Librarianship, Evolution of Information Specialists Education
Změnil Změnil: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., učo 45308. Změněno: 22. 12. 2013 12:50.
Anotace
Retrospektivní ohlédnutí za vývojem informační vědy ve své první části popisuje profesionalizaci knihovnictví jako praktického oboru. Zvláště věnuje pozornost rozvoji knihovědy, formování knihovní vědy a vývoji formalizovaného vzdělávání v knihovnictví, včetně vzniku prvních knihovnických škol, asociací a komisí pro vzdělávání. V závěru příspěvku je zmíněno období průniku knihovnictví a informační vědy, které je detailněji rozebíráno v následující druhé části retrospektivního ohlédnutí.
Anotace anglicky
retrospective hindsight at the development of information science in the first part describes the professionalization of librarianship as a practical discipline. Especially it pays attention to the development of bibliology, library science and shaping the development of formalized training in librarianship, including the emergence of the first library schools, associations and committees for education. In conclusion comes up library science and information science intersection period, which is in more detail analyzed in part II. of Retrospective hindsight.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 03:54