LORENZ, Michal. Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity. (Information Science - Retrospective Hindsight I. On Formation of Librarian Identity.). Inflow: information journal. 2013, vol. 1, No 9, p. nestránkováno, 14 pp. ISSN 1802-9736.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity.
Name in Czech Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity.
Name (in English) Information Science - Retrospective Hindsight I. On Formation of Librarian Identity.
Authors LORENZ, Michal.
Edition Inflow: information journal, 2013, 1802-9736.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Historia Literaria, knihověda, knihovní věda, vývoj vzdělávání informačních pracovníků
Keywords in English Historia Literaria, Bibliology, Library Science, Librarianship, Evolution of Information Specialists Education
Changed by Changed by: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., učo 45308. Changed: 22/12/2013 12:50.
Abstract
Retrospektivní ohlédnutí za vývojem informační vědy ve své první části popisuje profesionalizaci knihovnictví jako praktického oboru. Zvláště věnuje pozornost rozvoji knihovědy, formování knihovní vědy a vývoji formalizovaného vzdělávání v knihovnictví, včetně vzniku prvních knihovnických škol, asociací a komisí pro vzdělávání. V závěru příspěvku je zmíněno období průniku knihovnictví a informační vědy, které je detailněji rozebíráno v následující druhé části retrospektivního ohlédnutí.
Abstract (in English)
retrospective hindsight at the development of information science in the first part describes the professionalization of librarianship as a practical discipline. Especially it pays attention to the development of bibliology, library science and shaping the development of formalized training in librarianship, including the emergence of the first library schools, associations and committees for education. In conclusion comes up library science and information science intersection period, which is in more detail analyzed in part II. of Retrospective hindsight.
PrintDisplayed: 17/8/2022 09:19