SYSLOVÁ, Zora a Jana KROPÁČKOVÁ. Profesionalizace povolání učitelek mateřských škol. In Rozvoj a vize předškolní pedagogiky. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesionalizace povolání učitelek mateřských škol
Název anglicky The Professionalization of the Profession Kindergarten Teachers
Autoři SYSLOVÁ, Zora a Jana KROPÁČKOVÁ.
Vydání Rozvoj a vize předškolní pedagogiky, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky profesionalizace; kompetence; učitel mateřské školy
Klíčová slova anglicky professionalization; competence; kindergarten teacher,
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 22. 12. 2013 17:01.
Anotace
Příspěvek prezentuje historický vývoj a současné modely pregraduálního vzdělávání učitelek mateřských škol v ČR a analyzuje základní problémy současného předškolního vzdělávání. Zamýšlí se nad odkazem staleté rezoluce, která zazněla v červnu 1908 na 5. sjezdu pěstounek českých mateřských škol a závěry Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice, která vznikla jako součást mezinárodního projektu OECD v roce 2000.
Anotace anglicky
The paper presents the historical development and current models of undergraduate education kindergarten teachers in the Czech Republic and analyzes the basic problems of contemporary preschool education. It reflects on the legacy continues resolution, which was heard in June 1908 at the 5th congress Czech kindergartens and conclusions of the National Report on the status of pre-school education and care for preschool children in the Czech Republic, which was established as part of an international project of the OECD in 2000.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Profesionaliace_UMS_2013.ppt   Verze souboru Syslová, Z. 22. 12. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.ppt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.ppt
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.ppt?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.ppt?info
Vloženo
Ne 22. 12. 2013 17:01, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Jana Kropáčková, PhD., učo 100793
  • osoba doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Atributy
 

Profesionaliace_UMS_2013.ppt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.ppt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.ppt
Typ souboru
PowerPoint (application/vnd.ms-powerpoint)
Velikost
710 KB
Hash md5
f92a810bac640d63953f62149b66d0d9
Vloženo
Ne 22. 12. 2013 17:01

Profesionaliace_UMS_2013.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
10,1 KB
Hash md5
a62259c91ef1a04126034f71f53ea0f3
Vloženo
Ne 22. 12. 2013 17:01

Profesionaliace_UMS_2013.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1137719/Profesionaliace_UMS_2013.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
959,1 KB
Hash md5
0e4ef2bf61c1b006d332c91377dda43d
Vloženo
Ne 22. 12. 2013 17:02
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 09:43