SYSLOVÁ, Zora. Včasná péče. In Supporting social and emotional of pre-school children. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Včasná péče
Název anglicky Early care
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Supporting social and emotional of pre-school children, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sociální znevýhodnění; mateřská škola; děti s odlišným mateřským jazykem
Klíčová slova anglicky social handicap; kindergarten; children with different mother language
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 22. 12. 2013 17:27.
Anotace
Prezentace vznikla v rámci projektu "Supporting social and emotional of pre-school children". Seznamuje s problematikou vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a realizaci tzv. včasné péče v České republice. Konference se konala v Žiaru nad Hronom na Slovensku. Zaměřuje se na vyjasnění velmi roztříštěné terminologie týkající se poskytování podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na vyrovnávání jejich příležitostí ve vzdělávání. Vychází z četných výzkumů, které potvrzují, že pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, může mateřská škola představovat bezpečné místo, kde se mohou vyrovnávat se sociální a emoční deprivací z rodiny.
Anotace anglicky
Presentation was part of the project “Supporting social and emotional of pre-school children“. It gives information about education of children from the socio- culturally handicap environment and about realization of the early care in the Czech Republic. The conference was held in Žiar Hronom to Slovak. It is focused to clarify of very different terminology concerning of the support to children with the special educational needs with respect to balance of their educational chances. Presentation comes from the researches which confirm that kindergartens can be a safety place for children from the socio-culturally handicap environment. The place where children can cope with social and emotional deprivation from the family.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:59