AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6434-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy
Název anglicky Selected Chapters of Ecology and Environmental Sciences
Autoři AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ.
Vydání 1. vyd. Brno, 156 s. 2013.
Nakladatel Masarykova Univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6434-8
Klíčová slova česky ekologie, environmentalistika, populační dynamika, meze růstu, planetární hranice, EROI
Klíčová slova anglicky ecology, environmental science, population dynamics, limits to growth, planetary boundary, EROI
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Změněno: 25. 3. 2014 11:56.
Anotace
Učební text „Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy“ vznikl pro potřeby výuky na Pedagogické fakultě MU. Text shrnuje základní ekologické pojmy, zabývá se populační dynamikou a populačním růstem, stabilitou ekosystémů a biogeochemickými procesy. Je diskutována problematika energetických toků v přírodě a zdrojů energie ve společnosti. Klíčovými tématy jsou „globální změna“, koncept „planetárních hranic“ a studie Meze růstu. Nechybí ani platná legislativa ochrany přírody. Autoři usilovali o maximální aktuálnost informací, a odkazují na velké množství původních vědeckých studií. Práci s textem čtenáři usnadní podrobný abecední rejstřík.
Anotace anglicky
The textbook "Chapters of Ecology and Environmental Sciences" was written for the purpose of teaching at the Faculty of Education MU. The text summarizes the basic ecological concepts, it deals with population dynamics and population growth, stability of ecosystems and biogeochemical processes. The issues of energy flows in nature and energy resources used by society are discussed as well. The key topics are "global change", the concept of "planetary boundaries" and the study The Limits to Growth. The valid legislation of nature conservation is summarized, too. The authors strived for the latest information referring to a large number of original scientific papers. A detailed alphabetical index should help the reader with learning and working with the text.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0205, interní kód MUNázev: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ZakladyEkologie_skripta77.pdf   Verze souboru Miléř, T. 25. 12. 2013

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Alexander Ač, Ph.D., učo 114969
  • osoba doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., učo 267
  • osoba Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 3. 12. 2020 12:17