AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ and Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy (Selected Chapters of Ecology and Environmental Sciences). 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 156 pp. ISBN 978-80-210-6434-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy
Name (in English) Selected Chapters of Ecology and Environmental Sciences
Authors AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ and Boris RYCHNOVSKÝ.
Edition 1. vyd. Brno, 156 pp. 2013.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6434-8
Keywords (in Czech) ekologie, environmentalistika, populační dynamika, meze růstu, planetární hranice, EROI
Keywords in English ecology, environmental science, population dynamics, limits to growth, planetary boundary, EROI
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 25. 3. 2014 11:56.
Abstract
Učební text „Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy“ vznikl pro potřeby výuky na Pedagogické fakultě MU. Text shrnuje základní ekologické pojmy, zabývá se populační dynamikou a populačním růstem, stabilitou ekosystémů a biogeochemickými procesy. Je diskutována problematika energetických toků v přírodě a zdrojů energie ve společnosti. Klíčovými tématy jsou „globální změna“, koncept „planetárních hranic“ a studie Meze růstu. Nechybí ani platná legislativa ochrany přírody. Autoři usilovali o maximální aktuálnost informací, a odkazují na velké množství původních vědeckých studií. Práci s textem čtenáři usnadní podrobný abecední rejstřík.
Abstract (in English)
The textbook "Chapters of Ecology and Environmental Sciences" was written for the purpose of teaching at the Faculty of Education MU. The text summarizes the basic ecological concepts, it deals with population dynamics and population growth, stability of ecosystems and biogeochemical processes. The issues of energy flows in nature and energy resources used by society are discussed as well. The key topics are "global change", the concept of "planetary boundaries" and the study The Limits to Growth. The valid legislation of nature conservation is summarized, too. The authors strived for the latest information referring to a large number of original scientific papers. A detailed alphabetical index should help the reader with learning and working with the text.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0205, interní kód MUName: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:15