DADÁKOVÁ, Kateřina and Aleš MÁDR. Kvalitativní analýza neznámých vzorků piv pomocí kapilární elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 4 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní analýza neznámých vzorků piv pomocí kapilární elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí
Authors DADÁKOVÁ, Kateřina and Aleš MÁDR.
Edition Brno, 4 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) kapilární elektroforéza, vodivostní detekce, učební text, laboratorní cvičení
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764. Changed: 28. 12. 2013 12:47.
Links
FRVS/599/2013, interní kód MUName: Inovace a rozšíření praktické výuky zaměřené na využití separačních technik v biochemickém výzkumu
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, G - Students' Creative Activity
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx Knihovna v Excelu 2007   File version Mádr, A. 29. 12. 2013

Properties

Description
Knihovna v Excelu 2007
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx?info
Uploaded/Created
Sun 29. 12. 2013 12:58

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D., učo 147047
  • a concrete person Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764
Attributes
 

CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.xlsx
File type
xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
Size
39,3 KB
Hash md5
11debf8ef9a53e7797c909ec62f3b4ef
Uploaded/Created
Sun 29. 12. 2013 12:58

CE-C4D_KnihovnaPiv.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
817 KB
Hash md5
19754453aa3cef7a0538d93d89bf9661
Uploaded/Created
Sun 29. 12. 2013 12:59

CE-C4D_KnihovnaPiv.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_KnihovnaPiv.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
10,2 KB
Hash md5
9ec8e2309bbd53eaf14b77124e385d25
Uploaded/Created
Sun 29. 12. 2013 13:00
CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf Návod do cvičení   File version Mádr, A. 29. 12. 2013

Properties

Description
Návod do cvičení
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 29. 12. 2013 12:58

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D., učo 147047
  • a concrete person Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764
Attributes
 

CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
367,2 KB
Hash md5
e938542ab53314258b37c4a9eb29d2dc
Uploaded/Created
Sun 29. 12. 2013 12:58

CE-C4D_Navod_do_cviceni.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1138155/CE-C4D_Navod_do_cviceni.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
7,3 KB
Hash md5
a9c0d14c5b03eee2edc4192e36b9a900
Uploaded/Created
Sun 29. 12. 2013 13:00
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 10:27