SVATOŇOVÁ, Hana. Jak pracovat s leteckými a družicovými snímky ve škole (How to work with aerial and satellite images in school). Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 138, září 2013, p. 42 - 47. ISSN 0323-0449.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak pracovat s leteckými a družicovými snímky ve škole
Name in Czech Jak pracovat s leteckými a družicovými snímky ve škole
Name (in English) How to work with aerial and satellite images in school
Authors SVATOŇOVÁ, Hana.
Edition Komenský, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 0323-0449.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) letecké družicové snímky; práce ve škole s materiály dálkového průzkumu Země
Keywords in English aerial and satellite images; teaching with Remote sensing materials
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149. Changed: 2/4/2014 21:23.
Abstract
V posledních několika málo letech se pro svět otevřel přístup k materiálům dálkového průzkumu Země – k leteckým a družicovým snímkům zobrazujícím Zemi. Dříve přísně utajované letecké snímky z území České republiky z 50. let 20. století si můžeme prohlížet doma či ve škole stejně jako satelitní snímky z kterékoliv části světa. Článek aplikuje výsledky výzkumu vizuální intereptace leteckých a satelitních snímků na základních školách v roce 2013, představuje ukázky práce s leteckými a družicovými snímky ve školním vzdělávacím procesu.
Abstract (in English)
In the last years, the world has opened to the materials of remote sensing - to aerial and satellite images showing the Earth. Previously top-secret aerial photographs of the Czech Republic from 50th 20th century as well as satellite images of any part of the Word we can view at home or at school wit our pupils. The paper aplicates results of research of visual interpretation of satellite imagery and aerial photos on the Czech basic schools and presents examples of working with aerial and satellite remote sensing in the school education process.
PrintDisplayed: 4/8/2020 05:53