KALA, Lukáš, Eva FRAŇKOVÁ, Jan LABOHÝ a Jan FOUSEK. LET’S START NEW A LETS: LEARNING FROM A CASE-STUDY INVESTIGATION IN BRNO, CZECH REPUBLIC. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 8, č. 4, s. 1-10. ISSN 1802-3061.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název LET’S START NEW A LETS: LEARNING FROM A CASE-STUDY INVESTIGATION IN BRNO, CZECH REPUBLIC
Název česky ZAČNĚME S LETS: POUČENÍ Z PŘÍPADOVÉ STUDIE (BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA)
Autoři KALA, Lukáš (203 Česká republika, garant), Eva FRAŇKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan LABOHÝ (203 Česká republika, domácí) a Jan FOUSEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Envigogika, Praha, Univerzita Karlova, 2013, 1802-3061.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00070731
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky LETS (místní systém výměnného obchodu); místní měny; udržitelný rozvoj; RozLEŤSe; případová studie
Klíčová slova anglicky Local Exchange Trading Systems (LETS); community currencies; sustainable development; RozLEŤSe; case study
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D., učo 144194. Změněno: 3. 2. 2014 17:27.
Anotace
This paper brings information about the operation of RozLEŤSe, a LETS (Local Exchange Trading System) network, based inBrno. LETS are parallel sustainable monetary systems, in which local community networks attempt to extricate themselves from the international economy by using their own currency. LETS is supposed to promote sustainable development by localising economic development. Although, there used to be several LETS group in the Czech Republic, all of them vanished during the first few years of the new millennium. RozLEŤSe was built from the remains of former LETS groups. Hence, the aim of this study is to determine possible threats to the future existence of the group and evaluate its current operations. This research is a sociological case study investigation examining the socio-demographic characteristics, motivations and organisational functioning of the group. We point out some serious threats to the group (lack of supply, growth in negative credit, decrease in trust) and offer possible solutions.
Anotace česky
Tento text přináší poznatky ohledně fungování skupiny RozLEŤSe, brněnského systému místního výměnného obchodu (Local Exchange Trading System, LETS). LETS představují tzv. doplňkový peněžní systém s vlastní měnou, díky kterému se může místní komunita stát do určité míry nezávislou na mezinárodní ekonomice. Skrze ekonomickou lokalizaci by měly LETS napomáhat udržitelnému rozvoji společnosti. Přestože v České republice existovalo v letech 1990-2000 několik podobných skupin, všechny se na přelomu tisíciletí rozpadly. Samo RozLEŤSe vzniklo na základech jedné z nich. Cíle této případové studie spočívají v analýze a zhodnocení současného fungování skupiny RozLEŤSe a popsání možných hrozeb pro její budoucí existenci. Zaměřili jsme se na výzkum socio-demografických charakteristik jejích členů, na výzkum jejich motivací a analýzu fungování skupiny. Upozorňujeme na některé vážné hrozby, které pro skupinu představuje zejména omezená nabídka zboží a služeb, rostoucí zadlužení pasivních členů a pokles důvěry. Na základě předchozích výzkumů pak navrhujeme možná řešení.
Návaznosti
MUNI/A/0764/2012, interní kód MUNázev: Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost (Akronym: EVAR)
Investor: Masarykova univerzita, Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
406-1868-1-PB.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kala, L. 2. 1. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1138492/406-1868-1-PB.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1138492/406-1868-1-PB.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1138492/406-1868-1-PB.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1138492/406-1868-1-PB.pdf?info
Vloženo
Čt 2. 1. 2014 18:14

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jan Labohý, učo 144166
  • osoba Mgr. Eva Fraňková, Ph.D., učo 144194
  • osoba RNDr. Jan Fousek, Ph.D., učo 172693
  • osoba Mgr. Lukáš Kala, Ph.D., učo 231119
Atributy
 

406-1868-1-PB.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1138492/406-1868-1-PB.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1138492/406-1868-1-PB.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
299,7 KB
Hash md5
8fa6676ec53a04322ef457545821669b
Vloženo
Čt 2. 1. 2014 18:14

406-1868-1-PB.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1138492/406-1868-1-PB.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1138492/406-1868-1-PB.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
31,8 KB
Hash md5
91935934840e1814145ec2199838c28d
Vloženo
Čt 2. 1. 2014 18:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 15:09