VRZAL, Miroslav. Sekularizační a racionalizační dopady akademického studia náboženství (religionistiky) na náboženskou identitu studentů jako důsledek vědecké socializace. In Sociologie náboženství v post-sekulárním věku, Plzeň, 3. října 2013. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sekularizační a racionalizační dopady akademického studia náboženství (religionistiky) na náboženskou identitu studentů jako důsledek vědecké socializace
Název anglicky Secularization and Rationalization Impacts of Academic Study of Religions on Religious Identity of Students as a Result of Scientific Socialization
Autoři VRZAL, Miroslav.
Vydání Sociologie náboženství v post-sekulárním věku, Plzeň, 3. října 2013. 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky study of religions; scientific socialization; secularization; rationalization; religious identity
Změnil Změnil: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D., učo 178603. Změněno: 15. 11. 2016 14:35.
Anotace
Příspěvek ukazuje, jak se některé mechanismy vědecké socializace studentů do akademického studia náboženství mohou promítat do jejich vlastního náboženského života. V tomto ohledu se zaměřuje zejména na dva procesy, které jsou s touto socializací spjaty. První z nich označuje jako sekularizaci náboženské identity v akademickém prostředí a druhý jako proces (vědecké) racionalizace náboženství. První proces představuje diferenciaci a separaci budované vědecké identity od vlastní náboženské identity. Druhý proces pak vyznačuje učení se vědeckému způsobu myšlení o náboženství a jeho racionálnímu uchopování.
Anotace anglicky
The contribution demonstrates how some mechanisms of scientific socialization into the academic study of religions may be projected into students’ own religious lives. In this respect, the contribution focuses mainly on two processes that are connected to such socialization. The contribution labels the first process as secularization of religious identity in an academic environment. The second process represents (scientific) rationalization of religions. The first process means differentiation and separation of the constructed scientific identity from one’s own religious identity. The second process represents learning scientific way of thinking about religion and learning to grasp it rationally.
Návaznosti
MUNI/21/VRZ/2013, interní kód MUNázev: Vliv studia religionistiky na náboženskou identitu studentů
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FF
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2020 17:08