MORÁVEK, Tomáš, Jozef RÁHEĽ and Zsolt SZALAY. Plasma Surface Treatment of Polypropylene Reinforcing Fibres by Dielectric Barrier Discharge. In J. Šafránková, J. Pavlů. WDS´13 PROCEEDINGS OF CONTRIBUTED PAPERS. Vydání první. Prague: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013. p. 161-164. ISBN 978-80-7378-252-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Plasma Surface Treatment of Polypropylene Reinforcing Fibres by Dielectric Barrier Discharge
Name in Czech Plazmová Povrchová Úprava Výztužných Polypropylénových Vláken Dielektrickým Bariérovým Výbojem
Authors MORÁVEK, Tomáš (703 Slovakia, belonging to the institution), Jozef RÁHEĽ (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Zsolt SZALAY (703 Slovakia).
Edition Vydání první. Prague, WDS´13 PROCEEDINGS OF CONTRIBUTED PAPERS, p. 161-164, 4 pp. 2013.
Publisher MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00065532
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7378-252-8
Keywords (in Czech) Plazmová úprava; DCSBD; Polypropylénové vlákna; Beton
Keywords in English Plasma treatment; DCSBD; Polypropylene fibres; Concrete
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Morávek, Ph.D., učo 323867. Changed: 14. 1. 2014 08:39.
Abstract
This article deals with plasma treatment of polypropylene fibres used as concrete admixtures for improving its mechanical properties. Plasma treatment was conducted in low-temperature plasma at atmospheric pressure. Dielectric barrier discharges in both coplanar and volume configuration of electrodes were used for this purpose. The degree of hydrophilicity caused by plasma treatment was determined by measuring the rate of penetration of liquids into the porous media, so called Washburn method. The optimized plasma treatment of industrially used polypropylene fibres ensured further 20% surface wettability improvement comparing to the standard chemical treatment.
Abstract (in Czech)
Tento článek se věnuje plazmové úpravě polypropylénových vláken, které se používají jako příměs do betonu pro zlepšení jeho mechanických vlastností. Plazmová úprava byla provedena v nízkoteplotní plazmě za atmosférického tlaku. Za tímto účelem byly použity dielektrické bariérové výboje s koplanární i objemovou konfigurací elektrod. Míra hydrofility způsobená plazmovou úpravou byla stanovena měřením rychlosti nasákání kvapalin do porézního prostředí, tzv. Washburnova metoda. Optimalizovaná plazmová úprava průmyslově používaných polypropylénových vláken zabezpečila zvýšení smáčenlivosti o dalších 20% v porovnání s vláknami se standartní chemickou úpravou.
Links
CZ.1.05/2.1.00/03.0086, interní kód MUName: CEPLANT - Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.1 Regional R&D Centres
ED2.1.00/03.0086, research and development projectName: Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
TA01010948, research and development projectName: Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu (Acronym: beton)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf   File version Morávek, T. 6. 1. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 6. 1. 2014 15:06

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD., učo 169224
  • a concrete person Mgr. Tomáš Morávek, Ph.D., učo 323867
Attributes
 

Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
864 KB
Hash md5
fd749873c2d0686dc9efc57316982681
Uploaded/Created
Mon 6. 1. 2014 15:06

Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1138906/Plasma_treatment_of_PP_fibres_by_DBD.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
11,4 KB
Hash md5
5eef7c2d236d68df451c94468992e1fd
Uploaded/Created
Mon 6. 1. 2014 15:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 21:14