HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Petr VYBÍRAL and Martin DOSEDLA. Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání (Construction kit in technical education). In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2013. p. 80-83. ISBN 978-80-86768-52-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání
Name (in English) Construction kit in technical education
Authors HODIS, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří HRBÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr VYBÍRAL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin DOSEDLA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Olomouc, Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference, p. 80-83, 4 pp. 2013.
Publisher agentura gevak s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070810
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86768-52-6
Keywords in English Construction Kit; Technology; Education; Merkur
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Changed: 21/3/2014 14:49.
Abstract
Článek obsahuje výstupy z teoretické vědecké studie z oblasti konstrukčních stavebnic. Příspěvek se zabývá využitím konstrukčních stavebnic ve výuce odborného předmětu Technické vzdělávání. Konstrukčních stavebnic bylo využito v rámci přípravy studentů 3. r. učitelství technické a informační výchovy. Důraz byl kladen na tvořivost studentů a se zřetelem na jejich zaměření - asistentství pro 2. stupeň ZŠ.
Abstract (in English)
The article includes the theoretical output of scientific studies in construction kit. The contribution deals with the use of construction kits in teaching technical education course. Building sets were used in the preparation of students 3-y. teaching technical education and information. Emphasis was placed on the creativity of students and with respect to their focus-training for Primary school.
PrintDisplayed: 27/6/2022 08:03