SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK and Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje (Sale. New Czech Civil Code. CESL.). Praha: C.H.Beck, 2013. 268 pp. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje
Name in Czech Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje
Name (in English) Sale. New Czech Civil Code. CESL.
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Miloslav HRDLIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Slavomír HALLA (703 Slovakia, belonging to the institution), Marián ROZBORA (703 Slovakia, belonging to the institution), Eva DOBROVOLNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš HÜLLE (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal VLASÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Stanislav BRUNCKO (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 268 pp. EPI - Právní instituty, 2013.
Publisher C.H.Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Kniha zařazena do mezinárodní databáze publikací k DCFR a CESL. URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00070816
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-471-1
Keywords (in Czech) CESL; nový občanský zákoník; koupě a prodej
Keywords in English CESL; New Czech Civil Code; Sale
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4/4/2014 16:33.
Abstract
Kniha se věnuje komparativní analýze koupě a prodeje v občanském zákoníku, obchodním zákoníku, novém občanském zákoníku a ve Společné evropské právní úpravě prodeje (CESL).
Abstract (in English)
The book deals with comparation of Czech Civil Code, Czech Businnes Code, New Czech Civil Code and CESL (Common European Sales Law), COM(2011) 635 in final.
Links
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUName: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 26/2/2024 16:13