HODIS, Zdeněk, Martin KUČERA a Jiří HRBÁČEK. Grafická komunikace a technické kreslení. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-8. ISBN 978-80-7231-923-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Grafická komunikace a technické kreslení
Název anglicky Graphic communication and technical drawing
Autoři HODIS, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí), Martin KUČERA (203 Česká republika, domácí) a Jiří HRBÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM, od s. 1-8, 8 s. 2013.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070824
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-923-7
Klíčová slova anglicky Graphical communication; technical drawing; CAD
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., učo 249325. Změněno: 24. 3. 2014 10:27.
Anotace
Článek představuje teoretickou vědeckou studii k problematice vzdělávání v oblasti technické grafiky a technického kreslení. Grafickou technickou komunikaci, lze uplatnit v řadě činností na ZŠ a k její podpoře použít specifické prostředky např. interaktivní tabuli, technické výkresy, schémata, počítačové kreslení apod. Technické kreslení je zde prezentováno jako důležitý nástroj pro učitele technické a informační výchovy na 2. stupni ZŠ. Součástí příspěvku je výzkumné šetření u studentů specializace technická a informační výchova MU-PedF k problematice technického kreslení a systémů CAD.
Anotace anglicky
The article presents a theoretical study of the issue of the graphic communication, focusing on technical drawing. Graphical technical communication can be taken in many activities at primary school and support includes to use specific resources such as an interactive whiteboard, technical drawings, diagrams, computer drawing, etc. Technical drawing is presented here as an important tool for teachers of Technical education and information science on the primary school. Survey on the issue of technical drawing and CAD from students of specialization Technical education and information science is included in the study.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 10:56