BALCÁRKOVÁ, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika datovaná mincemi z Kostic – Zadního hrúdu. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 786–824, 43 s. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Povelkomoravská a mladohradištní keramika datovaná mincemi z Kostic – Zadního hrúdu
Název anglicky Post-Great Moravian and Late Hillfort pottery dated by coins from Kostice – Zadní hrúd
Autoři BALCÁRKOVÁ, Adéla (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2013, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066702
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000334967800005
Klíčová slova česky jižní Morava; raný středověk; keramika; metoda; statistika; chronologie; validace
Klíčová slova anglicky south Moravia; Early Middle Ages; pottery; method; statistics; chronology; validation
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 9. 1. 2015 17:18.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na deskripci a analýzu souboru povelkomoravské a mladohradištní keramiky z lokality Kostice – Zadní hrúd v dolním Podyjí. Metoda zpracování keramického souboru spočívá ve statistické analýze dat. Zpracování rozsáhlého souboru keramiky přispělo k poznání produkce keramiky na jižní Moravě v období po zániku Velké Moravy až do sklonku raného středověku, zároveň se podařilo definovat základní vývojové fáze lokality.
Anotace anglicky
The article provides a description and analysis of an assemblage of post-Great Moravian and Late Hillfort pottery from the Kostice – Zadní hrúd site in the lower Dyje region. The pottery assemblage was processed using the statistical analysis of data. The processing of the large pottery assemblage contributed to an understanding of pottery production in south Moravia in the period following the demise of Great Moravia up to the end of the Early Middle Ages; the basic development phases of the site were also defined.
Návaznosti
GAP405/12/0111, projekt VaVNázev: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
f._Balcarkova_786-824.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Macháček, J. 7. 1. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf?info
Vloženo
Út 7. 1. 2014 13:56, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Adéla Balcárková, Ph.D., učo 110365
  • osoba prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
Atributy
 

f._Balcarkova_786-824.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
5,5 MB
Hash md5
c3d35a40c53be1b246165fe82e634e2b
Vloženo
Út 7. 1. 2014 13:56

f._Balcarkova_786-824.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
88,8 KB
Hash md5
5869d8ea25bdb0500ed4542a1a2e66b7
Vloženo
Út 7. 1. 2014 13:57
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 6. 2022 16:42