BALCÁRKOVÁ, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika datovaná mincemi z Kostic – Zadního hrúdu (Post-Great Moravian and Late Hillfort pottery dated by coins from Kostice – Zadní hrúd). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, p. 786–824, 43 pp. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Povelkomoravská a mladohradištní keramika datovaná mincemi z Kostic – Zadního hrúdu
Name (in English) Post-Great Moravian and Late Hillfort pottery dated by coins from Kostice – Zadní hrúd
Authors BALCÁRKOVÁ, Adéla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2013, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066702
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000334967800005
Keywords (in Czech) jižní Morava; raný středověk; keramika; metoda; statistika; chronologie; validace
Keywords in English south Moravia; Early Middle Ages; pottery; method; statistics; chronology; validation
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Changed: 9. 1. 2015 17:18.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na deskripci a analýzu souboru povelkomoravské a mladohradištní keramiky z lokality Kostice – Zadní hrúd v dolním Podyjí. Metoda zpracování keramického souboru spočívá ve statistické analýze dat. Zpracování rozsáhlého souboru keramiky přispělo k poznání produkce keramiky na jižní Moravě v období po zániku Velké Moravy až do sklonku raného středověku, zároveň se podařilo definovat základní vývojové fáze lokality.
Abstract (in English)
The article provides a description and analysis of an assemblage of post-Great Moravian and Late Hillfort pottery from the Kostice – Zadní hrúd site in the lower Dyje region. The pottery assemblage was processed using the statistical analysis of data. The processing of the large pottery assemblage contributed to an understanding of pottery production in south Moravia in the period following the demise of Great Moravia up to the end of the Early Middle Ages; the basic development phases of the site were also defined.
Links
GAP405/12/0111, research and development projectName: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Between Great and Přemyslid Moravia. The Archaeology of the Collapse and Recovery of Early Medieval Society
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
f._Balcarkova_786-824.pdf Licence Creative Commons  File version Macháček, J. 7. 1. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 7. 1. 2014 13:56, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Adéla Balcárková, Ph.D., učo 110365
  • a concrete person prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
Attributes
 

f._Balcarkova_786-824.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,5 MB
Hash md5
c3d35a40c53be1b246165fe82e634e2b
Uploaded/Created
Tue 7. 1. 2014 13:56

f._Balcarkova_786-824.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1139001/f._Balcarkova_786-824.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
88,8 KB
Hash md5
5869d8ea25bdb0500ed4542a1a2e66b7
Uploaded/Created
Tue 7. 1. 2014 13:57
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:48