GAZDA, Jiří. Jazykové prostředky řečové agrese v ruském a českém tisku. In Richterek, Oldřich; Půža, Miroslav. Dialog kultur VII. Materiály z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 84-92, 9 s. ISBN 978-80-86472-57-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jazykové prostředky řečové agrese v ruském a českém tisku
Název anglicky Language Instruments of Speech Aggression in Russian and Czech Press
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hradec Králové, Dialog kultur VII. Materiály z mezinárodní vědecké konference, od s. 84-92, 9 s. 2013.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00070835
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86472-57-7
Klíčová slova česky jazyková agrese; mediální diskurs; politický diskurs; interkulturní dialog; ruština; čeština
Klíčová slova anglicky language aggression; media discourse; political discourse; intercultural dialogue; Russian language; Czech language
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 15. 4. 2014 17:38.
Anotace
V článku jsou na vybraném jazykovém materiálu z ruského a českého tisku ukázány některé typy jazykových prostředků a diskursivních strategií, které jsou nejčastějšími signály a projevy přímé nebo nepřímé řečové agrese v textech se společensko-politickou tematikou. Výběr materiálu je záměrně volen s cílem demonstrovat takové případy nekorektního řečového chování, které směřují k vyvolání negativního vztahu recipienta mediálního textu k domnělému široce pojímanému vnitřnímu nebo vnějšímu nepříteli. Zvláštní pozornost je přitom věnována těm případům neautentické žurnalistiky a publicistiky, kdy jazyková agrese směřuje k domnělému vnějšímu „nepříteli“, a buduje tak často umělé překážky stavějící se docesty vstřícnému interkulturnímu dialogu.
Anotace anglicky
In the article, there are shown some types of language instruments and discursive strategies on selected language material taken out from Russian and Czech press that are the most common signals and manifestations of direct and indirect speech aggression in texts with social-political topics. Selection of the material is intentionally chosen with aim to demonstrate such cases of incorrect speech behavior which lead to initiation of negative relationship of the recipient of media text to an alleged, widely absorbed inner or outer enemy. Special attention is paid to those cases of apocryphal journalism and publicism when language aggression is aimed to the alleged inner "enemy" and builds artificial obstacles preventing bifarious intercultural dialogue.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Gazda, J. 28. 1. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf?info
Vloženo
Út 28. 1. 2014 18:33, doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536
Atributy
 

Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
263,2 KB
Hash md5
19ce6722641d3068b32222e8e168ab0c
Vloženo
Út 28. 1. 2014 18:33

Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_ceskem_tisku.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
33 KB
Hash md5
8bb29ab73eb1cbd5abf136ab7ca46f60
Vloženo
Út 28. 1. 2014 18:34
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 22. 10. 2020 03:53