RYBÁŘ, Radovan. Malé zamyšlení nad naším životem v soudobé české společnosti. In Radovan Rybář. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 7-23. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Malé zamyšlení nad naším životem v soudobé české společnosti
Název česky Malé zamyšlení nad naším životem v soudobé české společnosti
Název anglicky Little consideration of our existence and life in contemporary Czech society
Autoři RYBÁŘ, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dvacet let samostatné existence České republiky, od s. 7-23, 17 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 163, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070861
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6517-8
Klíčová slova česky Česká politika; demokracie; politický systém
Klíčová slova anglicky Czech politics; democracy; the political system
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221. Změněno: 26. 3. 2014 15:41.
Anotace
Výsledek výzkumu katedry občanské výchovy v oblasti výchovy k občanství a demokracii. Česká politika za dobu své samostatné existence nedokáže zformulovat a uskutečňovat nějaké smysluplné vize, které by nejen reagovaly na současné změny společnosti, ale také aby směřovaly k lepší budoucnosti.
Anotace anglicky
The result of the research department of civics education for citizenship and democracy. Czech policy during its stand-alone existence can not formulate and implement a meaningful vision that would not only respond to current changes in society, but also to work towards a better future.
VytisknoutZobrazeno: 9. 2. 2023 13:41