HONS, Zdeněk. Frustrace ve společnosti? In Radovan Rybář. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 110-115. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Frustrace ve společnosti?
Název česky Frustrace ve společnosti?
Název anglicky Frustration in society?
Autoři HONS, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dvacet let samostatné existence České republiky, od s. 110-115, 6 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 163, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070877
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6517-8
Klíčová slova česky Sociologické teorie; morální stav společnosti; společenský vývoj
Klíčová slova anglicky Sociological theory; the moral state of society; social development.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Zdeněk Hons, učo 103773. Změněno: 27. 3. 2014 09:29.
Anotace
Současné sociologické teorie i katedrové výzkumy v oblasti výchovy k občanství a demokracii prokazují negativní tendence ve vývoji naší společnosti, upozorňují na některé problémy, které mohou v budoucnu znamenat jisté nebezpečí především v etické oblasti a kterým by měli především politici, ale i školská sféra věnovat pozornost.
Anotace anglicky
Contemporary sociological theory and departmental research in the field of education for citizenship and demokracy schow negative tendencies in our society, drew attention to some problems that may in future mean a danger especially in the area of ethics and who should the politicians, but also pay attention to the educational sphere.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:22