Informační systém MU
NOLČ, Jiří. Dvacetiletí novodobé samostatnosti - cesta k přímé volbě prezidenta (Modern two decades of independence - the path to the direct election of the president). In Radovan Rybář. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 60-69. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dvacetiletí novodobé samostatnosti - cesta k přímé volbě prezidenta
Name in Czech Dvacetiletí novodobé samostatnosti - cesta k přímé volbě prezidenta
Name (in English) Modern two decades of independence - the path to the direct election of the president
Authors NOLČ, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Dvacet let samostatné existence České republiky, p. 60-69, 10 pp. Spisy Pedagogické fakulty č. 163, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070889
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6517-8
Keywords (in Czech) Přímá volba prezidenta České republiky; prezidentský úřad; prováděcí zákony
Keywords in English Direct election of the President of the Czech Republic; the presidency; implementing laws
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jiří Nolč, učo 28702. Changed: 26. 3. 2014 15:44.
Abstract
Výsledek výzkumu katedry občanské výchovy v oblasti výchovy k občanství a demokracii.Historie přímé volby hlavy státu v československých a českých dějinách. Problémy a obavy z přímé volby prezidenta. Přehled prováděcích zákonů.
Abstract (in English)
The result of the research department of civics education for citizenship and democracy.History of the direct election of the head of state in the Czechoslovak and Czech history. Issues and concerns about the direct election of the president. Overview of implementing laws.
Displayed: 7. 7. 2022 00:23