JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě
Název anglicky Foreign language teaching to pupils in inclusive classroom
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Renée GRENAROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Hana KYLOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 184 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070903
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6580-2
Klíčová slova česky výuka cizích jazyků; žáci se specifickými poruchami učení; inkluzivní třída
Klíčová slova anglicky foreign language teaching; pupils with specific learning difficulties; inclusive classroom
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 16:35.
Anotace
Odborná kniha představuje syntézu výsledků výzkumů realizovaných v letech 2007-2013 v rámci výzkumného záměru MSM 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Výzkumný tým složený z odborníků kateder anglického, německého, francouzského a ruského jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřil na výuku cizích jazyků u žáků v inkluzivní třídě. Teoretická část knihy pojednává o současném pojetí výuky cizích jazyků na rovině oborově didaktické a o problematice inkluzivního vzdělávání z perspektivy speciální pedagogiky, která poukázala na styčné plochy obou oblastí. Empirická část knihy shrnuje hlavní závěry výzkumů uskutečněných během sedmileté činnosti týmu, které byly realizovány ve spolupráci s učiteli základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií Jihomoravského kraje. Výzkumy se zaměřily na rozvíjení cizojazyčné komunikační kompetence, využívání alternativních výukových metod, podporu strategií učení, učební materiály a hodnocení ve výuce cizího jazyka a v návaznosti na jednotlivá témata výzkumného záměru se zabývaly také otázkami výuky cizích jazyků u nadaných a mimořádně pokročilých žáků a žáků se sociálním znevýhodněním.
Anotace anglicky
The present monograph presents a synthesis of research results achieved between 2007 and 2013 within the framework of the “Special Needs of Pupils in the Context of Framework Education Programmes” (MSM 0021622443) research centre by the team that focused on foreign language teaching to pupils in inclusive classrooms. The team members were recruited from the departments of English, German, French and Russian Languages at the Faculty of Education of Masaryk University in Brno. The theoretical section of the book deals with current approaches to foreign language teaching and learning as elaborated by foreign language didactics and the special educational conception of inclusion as an approach aimed at accommodating the needs of all learners. The empirical section of the book summarizes the main findings of a series of research studies completed in the seven years of the existence of the research centre. The studies were realized in co-operation with lower-secondary school teachers from the South Moravian region. The research focused on the issues of the development of foreign language communicative competences of pupils with specific learning difficulties, support of learning strategies, analysis of foreign language coursebooks, use of alternative teaching methods and drama education in foreign language classes, and evaluation and self-evaluation of pupils with specific learning difficulties. The empirical section also includes two studies dealing with the issues of gifted and talented pupils in foreign language classes and the accommodation of socially disadvantaged pupils.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2023 11:58