Informační systém MU
JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ and Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě (Foreign language teaching to pupils in inclusive classroom). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 pp. ISBN 978-80-210-6580-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě
Name (in English) Foreign language teaching to pupils in inclusive classroom
Authors JANÍKOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Světlana HANUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Renée GRENAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hana KYLOUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 184 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070903
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6580-2
Keywords (in Czech) výuka cizích jazyků; žáci se specifickými poruchami učení; inkluzivní třída
Keywords in English foreign language teaching; pupils with specific learning difficulties; inclusive classroom
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 10. 4. 2014 16:35.
Abstract
Odborná kniha představuje syntézu výsledků výzkumů realizovaných v letech 2007-2013 v rámci výzkumného záměru MSM 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Výzkumný tým složený z odborníků kateder anglického, německého, francouzského a ruského jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřil na výuku cizích jazyků u žáků v inkluzivní třídě. Teoretická část knihy pojednává o současném pojetí výuky cizích jazyků na rovině oborově didaktické a o problematice inkluzivního vzdělávání z perspektivy speciální pedagogiky, která poukázala na styčné plochy obou oblastí. Empirická část knihy shrnuje hlavní závěry výzkumů uskutečněných během sedmileté činnosti týmu, které byly realizovány ve spolupráci s učiteli základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií Jihomoravského kraje. Výzkumy se zaměřily na rozvíjení cizojazyčné komunikační kompetence, využívání alternativních výukových metod, podporu strategií učení, učební materiály a hodnocení ve výuce cizího jazyka a v návaznosti na jednotlivá témata výzkumného záměru se zabývaly také otázkami výuky cizích jazyků u nadaných a mimořádně pokročilých žáků a žáků se sociálním znevýhodněním.
Abstract (in English)
The present monograph presents a synthesis of research results achieved between 2007 and 2013 within the framework of the “Special Needs of Pupils in the Context of Framework Education Programmes” (MSM 0021622443) research centre by the team that focused on foreign language teaching to pupils in inclusive classrooms. The team members were recruited from the departments of English, German, French and Russian Languages at the Faculty of Education of Masaryk University in Brno. The theoretical section of the book deals with current approaches to foreign language teaching and learning as elaborated by foreign language didactics and the special educational conception of inclusion as an approach aimed at accommodating the needs of all learners. The empirical section of the book summarizes the main findings of a series of research studies completed in the seven years of the existence of the research centre. The studies were realized in co-operation with lower-secondary school teachers from the South Moravian region. The research focused on the issues of the development of foreign language communicative competences of pupils with specific learning difficulties, support of learning strategies, analysis of foreign language coursebooks, use of alternative teaching methods and drama education in foreign language classes, and evaluation and self-evaluation of pupils with specific learning difficulties. The empirical section also includes two studies dealing with the issues of gifted and talented pupils in foreign language classes and the accommodation of socially disadvantaged pupils.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 3. 2. 2023 17:43