Informační systém MU
HORÁKOVÁ, Jana. Zlá média / Evil media: Eristika nových médií - konference (Evil Media: Eristic of New Media - conference). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zlá média / Evil media: Eristika nových médií - konference
Name (in English) Evil Media: Eristic of New Media - conference
Authors HORÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00070936
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) zlá média; eristika; metodologický obrat; nová média; konference
Keywords in English evil media; eristic; methodological turn; new media; conference
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 11. 4. 2014 14:05.
Abstract
Transformace studií nových médií (new media studies) v teorii programovaných médií (software studies) probíhá v reakci na současnou situaci počítačového věku (například v reakci na uvědomění si moci médií šedé zóny). Symptomy tohoto procesu můžeme rozpoznávat ve snahách o transformaci metodických nástrojů disciplíny. Jedním z nejprovokativnějších příspěvků k promýšlení možností poznání programovaných médií je studie Towards Evil Media Studies (2007) Matthew Fullera a Andrew Goffeye, na kterou navázali knihou Evil media (MIT Press 2012). Autoři označili jako své vzory Niccolo Machiavelliho, Baltasara Graciana a především Arthura Schopenhauera a jeho Eristickou dialektiku čili Umění dostat v každé debatě za pravdu (Eristische Dialektik: Die Kunst, Recht zu Behalten). Inspirováni tímto kontroverzním odkazem předkládají ve studii Towards Evil Media Studies otevřený seznam taktik, které mají výzkumníci nových médií následovat a dále rozšiřovat, stejně jako rozpoznávat a artikulovat jejich účinky. Zlá média ruší hranici mezi (kritickou) teorií a (kreativní/subversivní) praxí digitálních médií. Stejně tak je můžeme považovat za výraz vysoce sofistikovaného zacházení se známými pojmy neobvyklým způsobem. Příspěvky, které zazní v rámci jednodenní konference, reagují na jejich výzvu. Rozpracovávají myšlenkové pozadí zlých médií, vyhledávají příbuzenské vztahy k jiným výzkumným metodám a promýšlejí důsledky apropriace uvedeného přístupu diskurzem nových médií. Odkaz na studii uvedenou v anotaci konference: http://www.spc.org/fuller/texts/towardsevil/
Abstract (in English)
Transformation of new media studies into the theory of programmed media (software studies) can be interpreted as a response to the current situation of the computer age (for example, in response to the increasing awareness about the power of the grey zone of new media). We can recognize certain symptoms of this process in the effort to search for new methodological tools of new media studies as a discipline. One of the most provocative contributions within these activities is paper Towards Evil Media Studies ( 2007) by Matthew Fuller and Andrew Goffeye, followed by their book Evil media ( MIT Press 2012). The authors named the sources of their inspiration: Niccolo Machiavelli , Baltasar Gracian and especially Arthur Schopenhauer and his Eristische Dialektik : Die Kunst, Recht zu Behalten ). In the paper Towards Evil Media Studies they published an open list of tactics that researchers have to follow as well as to expand. Evil media studies cancel the boundary between the (critical) theory and ( creative / subversive ) practices connected with digital media. Participants of the one-day conference responded to the challenge. They investigated the intellectual background of evil media studies, as well as they searched for kinship with other research methods. Link to study in the annotation of the conference: http://www.spc.org/fuller/texts/towardsevil/
Links
MUNI/A/0740/2012, interní kód MUName: Příprava a zahájení pramenného výzkumu k problematice dějin hudební kultury města Brna
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 6. 2. 2023 11:21