BAKEŠOVÁ, Václava. La fonction créatrice de la parole dans le livre de la Genese et dans la littérature, de François Mauriac a Sylvie Germain. Nouveaux Cahiers Francois Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2013, roč. 21/2013, č. 1, s. 35-45. ISSN 1165-8738.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název La fonction créatrice de la parole dans le livre de la Genese et dans la littérature, de François Mauriac a Sylvie Germain
Název česky Stvořitelská funkce slova v knize Genesis a v literatuře, od Francoise Mauriaka k Sylvii Germainové
Název anglicky Creative function of the word in Genesis end in the literature, from Francois Mauriac to Sylvie Germain
Autoři BAKEŠOVÁ, Václava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Nouveaux Cahiers Francois Mauriac, Paříž, Bernard Grasset, 2013, 1165-8738.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070945
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky literatura a křesťanství; románové postavy; kniha Genesis; Francois Mauriac, Sylvie Germain
Klíčová slova anglicky literature and christianity; figures in novels; Genesis; Francois Mauriac; Sylvie Germain
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., učo 772. Změněno: 8. 3. 2014 00:18.
Anotace
Cet article étudie le parallele du processus de la création du monde et de celui des personnages de Francois Mauriac et de ceux de Sylvie Germain. Tandis que le romancier de l entre-deux-guerres offre a ses créatures son propre espace-temps ou ils peuvent se déployer, l auteure contemporaine se met en mouvement pour tenter de convertir son image obsédante en récit.
Anotace česky
Článek zkoumá paralelní proces stvoření světa a tvoření postav u Francoise Mauriaca a Sylvie Germainové. Zatímco romanopisec meziválečného období nabízí svým postavám časoprostor, kde se mohou rozvíjet, současná autorka se vydává na cestu, aby se pokusila přeměnit naléhavý obraz ve vyprávění.
Anotace anglicky
This article is a study of a parallel process of creation of the world and creating characters with Francois Mauriac and Sylvie Germain. While Francois Mauriac offers by his figures space-time where they can develop, Sylvie Germain is trying to transform the emergent image in narrative.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:28