KOUTSKÁ, Mariana. Kultura pro všechny? Neslyšící žáci v českých kulturních institucích. In Lukáš Círus. Sborník příspěvků (elektronická forma) XXI. Celostátní konference ČAPV „Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti“. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013. s. 425-430. ISBN 978-80-7414-602-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kultura pro všechny? Neslyšící žáci v českých kulturních institucích
Název česky Kultura pro všechny? Neslyšící žáci v českých kulturních institucích
Název anglicky Culture for all? Deaf pupils in the Czech cultural institutions
Autoři KOUTSKÁ, Mariana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ústí nad Labem, Sborník příspěvků (elektronická forma) XXI. Celostátní konference ČAPV „Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti“ od s. 425-430, 6 s. 2013.
Nakladatel Univerzita J. E. Purkyně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070964
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7414-602-2
Klíčová slova česky Kulturní instituce; neslyšící žáci ZŠ; znakový jazyk; kulturní práva; přístupnost; kulturní politika
Klíčová slova anglicky Cultural institutions; deaf primary school pupils; sign language; cultural rights; accessibility; and cultural policy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2014 09:25.
Anotace
Neslyšící žáci ZŠ patří do skupiny dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, ale mimo to jsou i příslušníky jazykové a kulturní menšiny. Mohou si vybrat jazyk vzdělávání, nicméně informace o jejich kultuře, historii a samotném jazyce závisí zcela na benevolenci vyučujícího. Vzhledem k evropské vzdělávací politice, která kulturu a kulturní diverzitu považuje za jeden ze svých pilířů, se nabízí otázka, jak je kulturní bohatství zprostředkováno neslyšícím žákům a zda je pamatováno také na vlastní kulturu Neslyšících. Příspěvek představuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na přístupnost kulturních institucí pro neslyšící žáky, který proběhl ve 116 českých muzeích, galeriích, divadlech a knihovnách.
Anotace anglicky
Deaf primary school pupils belong to the group of children with special educational needs but they are also members of linguistic and cultural minority. Deaf children can officially choose the language of education, however the access to information about their culture, history and their very own language depends on the benevolence of their teacher. With regard to the European education policy, according to which culture and cultural diversity are one of its cornerstones, a question rises: How is cultural wealth transferred to deaf pupils? And have they access to Deaf culture as well? This paper presents some of the outcomes of research focused on the accessibility of cultural institutions for deaf pupils, which took place in 116 museums, galleries, theatres and libraries in the Czech republic.
Návaznosti
MUNI/B/0748/2012, interní kód MUNázev: Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:47