JANÍK, Tomáš and Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4 (On Methodological Standards of Educational Sciences. Monothematical Volume of Pedagogicka Orientace Journal 2013/4). In K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4. 23/4, ISSN 12114669. Brno: Česká pedagogická společnost/Masarykova univerzita, 2013. p. 423-609, 297 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4
Name in Czech K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4
Name (in English) On Methodological Standards of Educational Sciences. Monothematical Volume of Pedagogicka Orientace Journal 2013/4
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Kateřina VLČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 23/4, ISSN 12114669. Brno, K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4, p. 423-609, 297 pp. 2013.
Publisher Česká pedagogická společnost/Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Stránky daného čísla časopisu Stránky časopisu.
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066740
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) standard; pedagogika; pedagogický výzkum
Keywords in English standards; education; educational research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 27. 3. 2014 18:01.
Abstract
Monotematické číslo odborného pedagogického časopisu Pedagogická orientace se zabývá standardem pedagogického výzkumu. Editorial ... k metodologickému standardu v pedagogice (Tomáš Janík, Kateřina Vlčková, Petr Knecht) Studie Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-427 Mareš, J., & Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), 455–477. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-455 Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-478 Gavora, P. (2013). Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, 23(4), 511–534. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-511 Němec, J. (2013). Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, 23(4), 535–553. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-535 Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-554 Diskuse Kuřina, F. (2013). Účel pedagogiky a její metodologický standard. Pedagogická orientace, 23(4),579–586. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-579 Kaliszewska, M. (2013). O kvalitě a hodnoticích kritériích akčního výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4),587–596. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-587 Recenze Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. (Dalimír Hajko) Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. (Jan Průcha) Doll, J., Frank, K., Fickermann, D., & Schwippert, K. (Eds.) (2012). Schulbücher im Fokus. Nutzungen, Wirkungen und Evaluation. (Karolína Pešková) Zprávy a oznámení Za panem PaedDr. Jiřím Haškovcem. (Antonín Bůžek)
Abstract (in English)
Monothematical volume of the journal Pedagogická orientace which focuses on the topic of standards of educational research. Editorial ... k metodologickému standardu v pedagogice (Tomáš Janík, Kateřina Vlčková, Petr Knecht) Studie Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-427 Mareš, J., & Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), 455–477. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-455 Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-478 Gavora, P. (2013). Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, 23(4), 511–534. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-511 Němec, J. (2013). Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, 23(4), 535–553. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-535 Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-554 Diskuse Kuřina, F. (2013). Účel pedagogiky a její metodologický standard. Pedagogická orientace, 23(4),579–586. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-579 Kaliszewska, M. (2013). O kvalitě a hodnoticích kritériích akčního výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4),587–596. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-587 Recenze Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. (Dalimír Hajko) Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. (Jan Průcha) Doll, J., Frank, K., Fickermann, D., & Schwippert, K. (Eds.) (2012). Schulbücher im Fokus. Nutzungen, Wirkungen und Evaluation. (Karolína Pešková) Zprávy a oznámení Za panem PaedDr. Jiřím Haškovcem. (Antonín Bůžek)
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
191,4 KB
Hash md5
d86befadb2cc2c2918c594af36a34e05
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Akcni_Kaliszewska.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,3 KB
Hash md5
c6b03794393d6031c6d3ab8d11260194
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:08
PedOr13_4_Editorial.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Editorial.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
126 KB
Hash md5
5b21d345e1166f9af705480450ba4249
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Editorial.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Editorial.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
4,4 KB
Hash md5
13fe5369828c6c12062d8c2571036f38
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:04
PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
250,3 KB
Hash md5
099008f534781a868100d1dac32ea0f3
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
69,3 KB
Hash md5
84a74a1661004ccdbd03f1924e97e072
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:07
PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
286,1 KB
Hash md5
51710f337ace9f007afe26b06e043771
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvalitativni_SedovaSvaricek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
91,9 KB
Hash md5
2301e029909a00d2be465e8255dea0e0
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:07
PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
239,1 KB
Hash md5
1c2665ad74a3b5669fb357b686f2515f
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
56,6 KB
Hash md5
733a4c3088ae594cee2bb3dbe402a2ac
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:06
PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
252,4 KB
Hash md5
ce0f6e7cd9a4ce6d8bdad4308cbb17e7
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Prehledove_Mares.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Prehledove_Mares.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
66,5 KB
Hash md5
f9311607aaa53c47e79f70213bc7389e
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:05
PedOr13_4_Recenze.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Recenze.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
206,8 KB
Hash md5
21495900acb48b0011fc3e7ac275f455
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Recenze.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Recenze.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
25,4 KB
Hash md5
ab2e67679696d3c4a2bdf4c879432014
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:09
PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
221,9 KB
Hash md5
1057dff7367bccd407a581ecbac78c44
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Standardy_Nemec.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Standardy_Nemec.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
50,2 KB
Hash md5
a62957dcf197ce2517792b2cc8b5a63f
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:08
PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
174 KB
Hash md5
d6eeac53d8d72aa370b807d4d74f9ad1
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Ucel_Kurina.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Ucel_Kurina.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19,7 KB
Hash md5
6cba09bf1104a8378f8b6660ad0ba5d4
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:08
PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
361 KB
Hash md5
c7df3e9c17282cdf681866f7be061bba
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Validita_Gavora.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Validita_Gavora.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
63,2 KB
Hash md5
a3ff88fdd46e5b0d6031b961942353f4
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:09
PedOr13_4_Zpravy.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
 • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

PedOr13_4_Zpravy.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
173,5 KB
Hash md5
a04de7a6e0a855aa9d645ea4cc0f45e5
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:00

PedOr13_4_Zpravy.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1159207/PedOr13_4_Zpravy.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,5 KB
Hash md5
8afe1f00a9608c44fab0062029dfb1ab
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 18:09
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 8. 2022 16:33