ŠKAPA, Radoslav, Vojtěch BAROT, Jiří NOVOTNÝ, Magdaléna SPIŠIAKOVÁ, Marie ŠOTKOVSKÁ a Martina TUHÁ. Green purchasing a jeho realita v malých a středních podnicích. In Denisa Ďuričeková. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekry podnikania. 1. vyd. Košice: PHF Košice, EU v Bratislave, 2013. s. 474-483. ISBN 978-80-225-3730-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Green purchasing a jeho realita v malých a středních podnicích
Název anglicky Green purchasing and the reality of small and medium enterprises
Autoři ŠKAPA, Radoslav (203 Česká republika, garant, domácí), Vojtěch BAROT (203 Česká republika, domácí), Jiří NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí), Magdaléna SPIŠIAKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Marie ŠOTKOVSKÁ (203 Česká republika, domácí) a Martina TUHÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Košice, Marketing manažment, obchod a sociálne aspekry podnikania, od s. 474-483, 10 s. 2013.
Nakladatel PHF Košice, EU v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00071016
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-225-3730-8
Klíčová slova česky Green purchasing; malé a střední podniky; explorativní výzkum; nábytkářský průmysl
Klíčová slova anglicky Green purchasing; SME; explorative study; furniture industry
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., učo 10072. Změněno: 20. 2. 2014 15:05.
Anotace
Článek je jedním z výstupů explorativního výzkumu s názvem „Výzkum vybraných aspektů řízení zpětných toků“ (specifický výzkum MUNI/A/0762/2012). Zaměřuje se na jeho dílčí téma: na otázku významu environmentální výkonnosti dodavatele při volbě dodavatelů; jinými slovy cílem článku je zhodnotit rozsah uplatňování zeleného nakupování (green purchasing) v české praxi. Jelikož jednou z rozvíjejících se koncepcí je také green supply chain management, bude nás zajímat i chování odběratele; zda i on věnuje pozornost environmentálním aktivitám, či zda dokonce neiniciuje spolupráci s obchodními partnery v této oblasti. Pozornost výzkumu byla zaměřena pouze na jedno odvětví, a to nábytkářský průmysl, konkrétně na výrobce a prodejce nábytku a na jejich dodavatele dřeva.
Anotace anglicky
Environmental protection is a component of Corporate social responsibility. The academics emphasize that it is necessary to deal with this issue not only internally - within a company, but also on supply chain level. The cooperation among supply chain members can result in higher environmental performance. This idea – labelled as green purchasing (and in broader sense as green supply chain management) – was supported by several examples in the business reality. The article presents the outcomes of an exploratory research that focused on the question if similar efforts are present in small and medium enterprises operating in the Czech Republic.
Návaznosti
MUNI/A/0762/2012, interní kód MUNázev: Výzkum vybraných aspektů řízení zpětných toků
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum vybraných aspektů řízení zpětných toků, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 10:58