ŠKAPA, Radoslav, Vojtěch BAROT, Jiří NOVOTNÝ, Magdaléna SPIŠIAKOVÁ, Marie ŠOTKOVSKÁ and Martina TUHÁ. Green purchasing a jeho realita v malých a středních podnicích (Green purchasing and the reality of small and medium enterprises). In Denisa Ďuričeková. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekry podnikania. 1st ed. Košice: PHF Košice, EU v Bratislave, 2013. p. 474-483. ISBN 978-80-225-3730-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Green purchasing a jeho realita v malých a středních podnicích
Name (in English) Green purchasing and the reality of small and medium enterprises
Authors ŠKAPA, Radoslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vojtěch BAROT (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří NOVOTNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Magdaléna SPIŠIAKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Marie ŠOTKOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martina TUHÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Košice, Marketing manažment, obchod a sociálne aspekry podnikania, p. 474-483, 10 pp. 2013.
Publisher PHF Košice, EU v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00071016
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-225-3730-8
Keywords (in Czech) Green purchasing; malé a střední podniky; explorativní výzkum; nábytkářský průmysl
Keywords in English Green purchasing; SME; explorative study; furniture industry
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., učo 10072. Changed: 20/2/2014 15:05.
Abstract
Článek je jedním z výstupů explorativního výzkumu s názvem „Výzkum vybraných aspektů řízení zpětných toků“ (specifický výzkum MUNI/A/0762/2012). Zaměřuje se na jeho dílčí téma: na otázku významu environmentální výkonnosti dodavatele při volbě dodavatelů; jinými slovy cílem článku je zhodnotit rozsah uplatňování zeleného nakupování (green purchasing) v české praxi. Jelikož jednou z rozvíjejících se koncepcí je také green supply chain management, bude nás zajímat i chování odběratele; zda i on věnuje pozornost environmentálním aktivitám, či zda dokonce neiniciuje spolupráci s obchodními partnery v této oblasti. Pozornost výzkumu byla zaměřena pouze na jedno odvětví, a to nábytkářský průmysl, konkrétně na výrobce a prodejce nábytku a na jejich dodavatele dřeva.
Abstract (in English)
Environmental protection is a component of Corporate social responsibility. The academics emphasize that it is necessary to deal with this issue not only internally - within a company, but also on supply chain level. The cooperation among supply chain members can result in higher environmental performance. This idea – labelled as green purchasing (and in broader sense as green supply chain management) – was supported by several examples in the business reality. The article presents the outcomes of an exploratory research that focused on the question if similar efforts are present in small and medium enterprises operating in the Czech Republic.
Links
MUNI/A/0762/2012, interní kód MUName: Výzkum vybraných aspektů řízení zpětných toků
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4/2/2023 10:59