SCHŐNOVÁ, Kateřina. Krize opery? Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 9, č. 2, s. 10 - 14. ISSN 1803-1331.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krize opery?
Název česky Krize opery?
Název anglicky Crisis of opera?
Autoři SCHŐNOVÁ, Kateřina.
Vydání Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-1331.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky opera; krize opery; současná opera
Klíčová slova anglicky opera; crisis of opera; contemporary opera
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: MgA. Kateřina Vašíčková, Ph.D., učo 385723. Změněno: 16. 1. 2014 10:45.
Anotace
Tento článek je zamyšlením nad současnou podobou českého operního dění, které je v posledních letech předmětem mnoha diskusí. Často bývá současný stav opery označován jako krize. Toto označení se však nevztahuje jednoznačně k jednomu konkrétnímu problému. Týká se jak současné dramaturgie divadel, současného přístupu ke klasickým operám a především se týká opery jakožto žánru, v němž vznikají zcela nová operní díla.
Anotace anglicky
This article is a reflection of current form of Czech opera which has in recent years been subject of many discussions. The current status of the opera is often described as a crisis. This designation does not apply to the one specific problem. This applies to both current theater dramaturgy, contemporary approach to classical operas and more particularly to opera as a genre bringing out entirely new operas.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 14:54