FORMÁNEK, David, Robert ŠIŠKA, Dominik SZALAI, Jakub ADLER, Michal RŮŽIČKA, Martin LÍŠKA and Petr SOJKA. MathML Canonicalizer 1.0.0. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MathML Canonicalizer 1.0.0
Name in Czech MathML Kanonizátor 1.0.0
Authors FORMÁNEK, David (203 Czech Republic, belonging to the institution), Robert ŠIŠKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dominik SZALAI (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Jakub ADLER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal RŮŽIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin LÍŠKA (703 Slovakia, belonging to the institution) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Oficiální vydání Domovská stránka projektu Dostupnost v Maven repositářích Zdrojové kód na GitHub
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00074905
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) MathML; normalizace; kanonizace
Keywords in English MathML; normalization; canonicalization
Technical parameters Open-source software, implementace v jazyce Java. Kontakt na vývojáře: webmias@fi.muni.cz. Odpovědná osoba: Michal Růžička, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno, Botanická 68a, 60200 Brno, CZ, telefon: +420549496834, e-mail: mruzicka@mail.muni.cz. Nástroj použit mimo jiné v rámci klání matematiku zohledňujících vyhledávačů NTCIR-10 Math (LÍŠKA, Martin, Petr SOJKA a Michal RŮŽIČKA. Similarity Search for Mathematics: Masaryk University team at the NTCIR-10 Math Task. In Noriko Kando, Kazuaki Kishida. Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies. Tokyo: National Institute of Informatics, 2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8430 Japan, 2013. s. 686–691, 6 s. ISBN 978-4-86049-062-1.)
Changed by Changed by: RNDr. Michal Růžička, Ph.D., učo 143424. Changed: 25. 11. 2014 15:43.
Abstract
MathML Canonicalizer is a tool for unification of different forms of MathML encoding of equal formulae. It is being primarily developed to meet the needs of mathematical search engine, however it is desigend to be useful as general purpose tool for MathML encoding normalization (Braille or other accessibility drivers, encoding math to similarity, reading aload,...).
Abstract (in Czech)
MathML Kanonizátor je nástroj pro sjednocení různých způsobu MathML zápisu významově stejných formulí. Vyvíjen je primárně pro potřeby nástrojů vyhledávání matematiky v digitálních knihovnách, ale měl by být obecný tak, že bude přizpůsobitelný také jako nástroj pro obecnou normalizaci MathML.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
LG13010, research and development projectName: Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (Acronym: ERCIM-CZ)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO II
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 6. 6. 2020 04:30