FIALOVÁ, Ilona. Osoby se zdravotním postižením z pohledu žáků 8. a 9. ročníků běžných základních škol. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 127-136. ISBN 978-80-7315-245-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osoby se zdravotním postižením z pohledu žáků 8. a 9. ročníků běžných základních škol
Název anglicky Persons with Health Disabilities from the Point of View of Pupils in 8th and 9th Grade of Primary Schools
Autoři FIALOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. od s. 127-136, 10 s. 2013.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071128
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-245-1
Klíčová slova česky zdravotní postižení; integrace; inkluze; žák; základní škola; pedagog; speciální pedagog
Klíčová slova anglicky health disabilities; integration; inclusion; pupil; primary school; teacher; special education teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Změněno: 4. 2. 2014 19:34.
Anotace
V kapitole je prezentován výzkum, který byl zaměřen na analýzu postojů, znalostí a informovanosti žáků 8. a 9. ročníků běžných základních škol, ohledně osob se zdravotním postižením. Pokusili jsme se zjistit, zda jsou žákům poskytovány dostatečné informace týkající se problematiky osob se zdravotním postižením a zda si na jejich základě mohou vytvořit vhodné postoje a názory na tyto jedince. Dále kapitola obsahuje stručná teoretická východiska řešené problematiky a prezentuje vybrané výsledky výzkumného šetření.
Anotace anglicky
The chapter presents research that focused on the analysis of knowledge and awareness of pupils in 8th and 9th grades of primary school regarding persons with health disabilities. We attempted to determine whether pupils are provided with sufficient information concerning issues of persons with health disabilities and whether they can develop appropriate attitudes to individuals with disabilities. The chapter provides a brief theoretical background and presents selected results of the survey.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 20:17