BAZALOVÁ, Barbora. Analýza současného stavu inkluzivní edukace žáků s poruchami autistického spektra v České republice. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 207-226. ISBN 978-80-7315-245-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza současného stavu inkluzivní edukace žáků s poruchami autistického spektra v České republice
Název anglicky Analysis of the Current Situation in Inclusive Education of Students with Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. od s. 207-226, 20 s. 2013.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071134
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-245-1
Klíčová slova česky edukace; žák; porucha autistického spektra; inkluzivní vzdělávání; integrace; pedagog; poradenské služby
Klíčová slova anglicky education; student; autism spectrum disorder; inclusive education; integration; teacher; counseling services
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Změněno: 17. 1. 2014 08:30.
Anotace
V kapitole je analyzován současný stav inkluzivního způsobu edukace žáků s poruchami autistického spektra v České republice, Teoretické poznatky jsou doplněny výsledky výzkumných šetření. Nejprve jsou představeny způsoby, formy a principy inkluzivního vzdělávání, následuje přehled situace v praxi – jsou představeny závěry výzkumných šetření. V kapitole jsou dále shrnuty počty žáků s PAS vzdělávaných formou integrace a analyzována role pedagoga v tomto procesu. Zdůrazněna je důležitost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a poradenských služeb.
Anotace anglicky
The current situation in inclusive education of students with autism spectrum disorders in the Czech Republic is analyzed in this chapter. Theoretical data are complemented by the results of research investigations. At the beginning of the chapter, the ways, forms and principles of inclusive education are presented, an overview of the situation in the practice follows – the research results are presented. The focus is also set on the number of students educated through the integration and on the role of teachers in this process. The importance of further training of teachers and counseling services is emphasized.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 15:42